• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ulvfjället

Vägbeskrivning

Ulvfjället är ett naturreservat beläget i Säffle kommun i Värmlands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län, skapades den 9 mars 2006 och täcker en yta av 58 hektar.

Området består till största delen av äldre barrskog, men har också inslag av lövträd. Det finns också ungskogar med gamla aspar, björkar och tallar. Naturvärdena utgörs av den naturskogsartade skogsmiljön där vissa delar under lång tid stått opåverkade av människan.

Reservatet är beläget på en av Säffle kommuns högsta punkter med sluttningar åt alla håll och ligger mellan 190 och 307 meter över havet. För att bevara denna naturskog med dess flora och fauna, med inslag av sällsynta och hotade arter, skapades reservatet. Dessutom syftar det till att utveckla nya blandskogsmiljöer med hög andel lövträd.

För att underlätta besök och informationsutbyte finns det anordningar som information och parkering i naturreservatet. Ulvfjället är ett viktigt inslag i Säffle kommuns natur och är ett av de många värdefulla områdena i Värmlands län.