• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ulvsjömyrarna

Vägbeskrivning

Ulvsjömyrarna är ett naturreservat som ligger i Värmlands län i kommunen Årjäng. Reservatet är en landyta på 456 hektar och vatten på 19 hektar med en total yta på 475 hektar. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 3 maj 1976 för att bevara ett opåverkat myrkomplex för främst naturstudier och forskning.

Naturreservatet är känt för att vara ett representativt exempel på dråg-mosse-komplex och består av tjärnar, gölar, mossar och flarkkärr. De olika typerna av myrmark bidrar till en mångfald av växtsamhällen med olika livsbetingelser.

På Ulvsjömyrarna möts nordliga och sydliga arter, vilket ger området ett särskilt botaniskt intresse. Myrholmarna hyser skog av naturskogskaraktär och i skogen runt myrkomplexet bedrivs aktivt skogsbruk. Järpe är en av de arter som förekommer i skogen.

Reservatet är också en del av EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. I reservatet finns anordningar som information och parkering för besökare som vill uppleva den unika naturen på Ulvsjömyrarna.

Information
Parkering