• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Umpomyran

Vägbeskrivning

Norr om Råneå, i Luleå kommun, ligger naturreservatet Umpomyran. Det är ett relativt nytt reservat som skapades i juni 2019 och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Umpomyran är ett viktigt område för många hotade skogsarter och är en tillflyktsort i det hårt brukade kustlandskapet.

Reservatet täcker en landyta på 123 hektar, varav 98 hektar utgörs av skog. Här finns ett långsträckt skogsland med gott om våtmarker och bäckar. Namnet Umpomyran kommer från en myr i reservatets västra del, men det är framför allt de fina naturskogarna som utmärker området.

Som naturreservat är Umpomyran skyddat från exploatering och andra aktiviteter som kan skada den biologiska mångfalden. Det är ett viktigt område för forskning och kunskap om skogsekosystem och dess olika arter.

Besökare kan vandra i området och uppleva den vackra naturen. Det är viktigt att respektera reglerna som gäller i naturreservatet för att bevara dess värdefulla natur.