• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ushults Domänreservat

Vägbeskrivning

Ushults Domänreservat är en skog på 5 hektar vid sjön Unnens västra strand i kommunen Ljungby, Kronobergs Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades som naturreservat den 6 november 1996.

Skogen består av bokar som är över 120 år gamla och har stor biologisk mångfald. Det finns också döda bokar i olika förmultningsstadier som är en viktig del av ekosystemet. Här finns också lavar som Lunglav, vilket är ett tydligt tecken på höga naturskogsvärden.

Reservatet har flera branter och längs Unnens strand växer enstaka tallar och granar. För att underlätta för besökare finns information och en parkering tillgängliga. Ushults Domänreservat är ett viktigt skyddsområde för att bevara den biologiska mångfalden och bevara skogens naturliga ekosystem.

Information
Parkering