• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Utnäsuddens övärld

Vägbeskrivning

Utnäsuddens övärld är ett naturreservat beläget i Växjö och Tingsryds kommuner i Kronobergs län. Reservatet, som skapades den 1 oktober 1996, är ett av de största i länet med en yta på 1499 hektar. Det består av 188 hektar landyta och hela 1310 hektar vatten, vilket inkluderar en vacker övärld.

Förutom sjön omfattar reservatet strandnära ädellövskog och våtmarker. De största öarna i området är Harö, Stora Almö och Lilla Almö. På Stora och Lilla Almö finns lövskog medan det på Harö mestadels är barrskog, men även en del löv. Tidigare har bete varit vanligt på öarna, men nu är orördheten gemensam för alla öarna inom reservatet.

Ädellövskogen på Almöarna innehåller en hel del alm medan ädellövskogen på Utnäshalvön består mestadels av ek. Det är möjligt att skogen på vissa öar aldrig har påverkats av egentligt skogsbruk, men den har förmodligen påverkats av bete och vedhuggning.

Utnäsuddens övärld förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och är ett viktigt naturreservat för djur- och växtlivet i området.