• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Utterbäcken

Vägbeskrivning

Utterbäcken är ett naturreservat beläget i Örebro län, mellan kommunerna Lindesberg och Nora. Reservatet är förvaltat av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 25:e juli 2016. Med en yta på 38 hektar består Utterbäcken av 34 hektar landyta och 4 hektar vatten. Den naturskogsartade lövskogen som omger bäcken ger en spännande ravinbildning och en unik naturupplevelse.

Bäcken som rinner genom Utterbäcken har fått behålla sin naturliga sträckning vilket skiljer den från många andra bäckar i närheten av odlingsmark. Den omgivande skogen är även en viktig livsmiljö för flera olika arter av växter och djur.

Som besökare kan du uppleva en vacker naturmiljö med en rik biologisk mångfald. Om du är intresserad av vandring och friluftsliv finns det flera markerade stigar att följa genom skogen och längs bäcken. I Utterbäcken kan du även fiska efter abborre och gädda.

Utterbäcken är en plats för dig som söker lugn och ro i en naturskön miljö. Här kan du uppleva en avskild och oförstörd natur och ta del av det rika djur- och växtlivet.