• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vackerslät

Vägbeskrivning

Vackerslät är ett naturreservat beläget i kommunen Nybro i Kalmar Län. Reservatet, som är 68 hektar stort, förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar Län och skapades den 25:e december 1998.

Naturreservatet består av 62 hektar skog som innehåller granskog, tallskog, blandskog med asp och gran samt av våtmarker i form av skogbevuxna kärr, tallmossar och sumpskogar.

I reservatet kan man också hitta en mängd ovanliga insektsarter och lavar. För att underlätta besöket har det byggts en informationstavla och en parkering.

Vackerslät ligger söder om sjön Allgunnen och är ett vackert och fridfullt område som är väl värt ett besök för dig som vill uppleva naturen på nära håll.

Information
Parkering