• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vägeröd

Vägbeskrivning

Vägeröd är mest känt för sina blåsippor, som blommar i stora mängder under våren innan lövträdens krontak sluter sig i ek- och bokskog. Området är kuperat med gott om block och lodräta stup, och på höjderna finns kala hällmarker med spridda träd av främst ek och tall. I övergången mellan skog och öppen mark finns brynmiljöer som är viktiga för insekter och fåglar.

Västkuststiftelsen arbetar för att bevara och utveckla natur- och kulturarvet vid Vägeröd, samtidigt som man erbjuder besökare möjligheten att uppleva områdets unika natur och kulturhistoria. Besökare kan vandra längs naturstigar, titta på fågellivet, eller bara njuta av stillheten och skönheten i denna speciella plats.