• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Väggårdsskogen

Vägbeskrivning

Väggårdsskogen är ett naturreservat beläget i Falköping, Västra Götalands Län. Reservatet förvaltas av Falköpings kommun och skapades den 8 juli 1987. Med en landyta på 22 hektar består Väggårdsskogen av 18 hektar skog.

Det äldre skogsområdet har varit en betad lövskog under mitten och slutet av 1800-talet. Eftersom betet minskade, vandrade barrskog in och gran dominerar nu i området. Men det finns även tall, gamla och grova aspar och björkar.

Väggårdsskogen är fylld med lågor, högstubbar och en del rotvältor. För besökare finns det information och parkering i området. Det är ett vackert och orört naturområde som är värt att besöka för en avkopplande och fridfull upplevelse.

Information
Parkering