• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vålberget

Vägbeskrivning

Vålberget är ett nytt naturreservat som skapades den 2 augusti 2019. Det ligger i kommunen Gagnef i Dalarnas län och förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Reservatet är 24 hektar stort och består helt av landyta, varav 23 hektar utgörs av skog.

Naturreservatet ligger i en nordvänd sluttning strax norr om fäboden Vålberget. Området har återhämtat sig efter att fäboddriften har upphört och skogen har återigen tagit över. Spår efter fäboddriften syns dock fortfarande tydligt i skogen.

Vålberget är ett viktigt område för den biologiska mångfalden i området. Här finns många olika arter av djur och växter som är beroende av den skyddade miljön som reservatet erbjuder. Det är också en populär plats för friluftsliv, med möjligheter till vandring och utforskning av den vackra naturen.

Naturreservatet är ett viktigt bidrag till bevarandet av den svenska naturen och dess biologiska mångfald. Genom att skydda områden som Vålberget kan vi säkerställa att kommande generationer också får möjlighet att uppleva och njuta av vår unika natur.