• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Valje

Vägbeskrivning

Valje är ett naturreservat som ligger i kommunen Sölvesborg i Blekinge Län. Reservatet, som är 90 hektar stort, förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län och skapades den 27 maj 1993.

Av de 90 hektaren består 42 hektar av landyta, medan 47 hektar består av vatten. Det finns också 35 hektar skog i området. För att underlätta för besökare finns det anordningar såsom information, parkering, eldstad och vedförvaring/vedbod.

I området runt Valje herrgård kan man njuta av vandring längs vattnet i ett unikt ädellövsdominerat kustlandskap eller uppleva bokskogarnas pelarsalar. Kulturlandskapets långa historia har bidragit till att här finns en rik och värdefull flora och fauna.

Valje naturreservat är en perfekt plats för att koppla av och njuta av naturen. Besökare kan också lära sig om områdets historia och bevara dess värdefulla arv.

Information
Parkering
Eldstad
Vedförvaring/vedbod
View this post on Instagram

A post shared by @tina_s.bilder