• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vallegielas

Vägbeskrivning

Vallegielas är ett naturreservat beläget i Arjeplog kommun, Norrbottens län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län, skapades den 11 juni 2012 och har en storlek på 956 hektar. Av denna yta består 872 hektar av land, medan resterande 83 hektar utgörs av vatten. Skogen är den dominerande miljön i reservatet och upptar 454 hektar av ytan.

Vallegielas är ett urskogsområde med flera bergstoppar, varav de högsta når cirka 650 meter över havet. Här finns mycket gamla urskogsmiljöer som har fått stå orörda under en mycket lång tid. Denna långvariga kontinuitet har skapat en tillflyktsort för många sällsynta gammelskogsarter. Skogsvandraren har mycket att upptäcka i reservatet, och på någon av bergstopparna kan man njuta av en fin utsikt över området.

Skogarna i Vallegielas är genomgående mycket gamla och utgörs till största del av urskogsartade bestånd med mycket få spår av äldre skogsbruk. Granen dominerar i nordvästra delen av reservatet medan barrblandskog och tall tar över i södra och östra delarna av området. Produktiviteten varierar mycket i reservatet, och skogen är högrest och grov i vissa svackor och bäckdråg medan förkrympta granar högre upp i sluttningarna vittnar om det hårda klimatet närmare bergstopparna.

Skogen har mycket lång kontinuitet och det finns ofta stora mängder av döda träd. På de gamla träden och lågorna förekommer en rik flora av arter som är knutna till urskogsartade skogar. Bland arterna kan nämnas gräddticka, kristallticka, rynkskinn, ostticka, harticka och lappticka. På de gamla sälgarna växer lunglav och skrovellav och man kan även finna den väldoftande dofttickan, som sprider sin doft av anis i gammelskogen. På de gamla granarna ser man ofta spår efter den tretåiga hackspetten, som är den hackspettsart som kanske tydligast är knuten till gamla naturskogsmiljöer.

Vallegielas naturreservat har mycket att erbjuda för besökaren. De gamla, trolska urskogarna inbjuder till vandringar och tar man sig upp till någon av bergstopparna väntar en storslagen utsikt över det omkringliggande landskapet. För den som inte vill vandra lika långt finns vackra vyer, urskogar och fina fikaplatser även i låglandet, exempelvis vid tallbackarna kring Vallaure. Den som har tur kan även få besök vid fikaplatsen av Norrbottens landskapsdjur, den sällskapliga lavskrikan!