• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Valsjöheden

Vägbeskrivning

Valsjöheden är ett naturskönt område beläget i kommunen Lindesberg i Örebro län. Sedan 1997 har området varit ett naturreservat, som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län. Reservatet sträcker sig över en yta på 4 hektar, varav 3 hektar utgörs av skogsmark.

Det som gör Valsjöheden så speciellt är dess skyddade växtplats för den sällsynta mosippan. Sedan mitten av 1950-talet har området fungerat som en fristad för denna vackra blomma, som endast finns på ett tjugotal platser i länet. Mosippan trivs på den flacka grusåsen som utgör reservatets kärna, och som mest består av sand.

På åsen växer dessutom en nittioårig tallskog som bidrar till områdets natursköna karaktär. För att informera besökare om mosippans betydelse och reservatets övriga egenskaper finns det anordningar med informationsmaterial att tillgå.

Att besöka Valsjöheden är en upplevelse för både ögat och själen. Medan du vandrar längs de vackra stigarna kan du njuta av den friska luften och de fantastiska naturscenerierna. Det här är ett område som är väl värt ett besök för alla som uppskattar naturens skönhet.

Information