• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vammasjön

Vägbeskrivning

Vammasjöns naturreservat ligger cirka 30 kilometer öster om Åsele och består av ett gammalt domänreservat samt ett angränsande område i väster. Reservatet är beläget på västsluttningen och den branta nordsluttningen av Storberget. I nordsluttningen förekommer inslag av hög och grov asp. Skogen är brandpräglad och en del granar och flera av tallöverståndarna uppvisar spår efter brand.

Den senaste branden ligger troligtvis cirka 150 år tillbaka i tiden. I denna del av reservatet är tillgången på lågor och torrträd generellt sett god. Sammanfattningsvis är Vammasjön ett naturreservat med en stor andel urskogsliknande gran- och barrblandskogar som är flera hundra år gamla. Reservatet är brandpräglat och en del träd uppvisar spår efter brand.