• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vändleberget

Vägbeskrivning

Vändleberget är ett naturreservat beläget i Ludvika kommun i Dalarnas län. Reservatet skapades den 17 januari 2006 och förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Med en storlek på 70 hektar består reservatet av 70 hektar landyta och 65 hektar skog.

Reservatet är beläget på en höjd och erbjuder en fantastisk utsikt över det omgivande landskapet. Det är känt för sin rika flora och fauna, och besöks ofta av både lokalbefolkningen och turister.

Naturreservatet är ett viktigt område för bevarande av många hotade växt- och djurarter. Här finns många olika arter av fåglar, däribland kungsörn och tjäder. Dessutom finns det en mängd olika ormbunkar och mossor som trivs i reservatets fuktiga miljö.

För att skydda Vändlebergets unika biologiska mångfald har vissa områden i reservatet avgränsats för att skydda känsliga ekosystem. Besökare uppmanas att respektera dessa områden och att inte störa eller påverka reservatets naturliga miljö.

Sammanfattningsvis är Vändleberget ett vackert och värdefullt naturområde som erbjuder en mängd olika möjligheter för besökare att uppleva och utforska. Det är en plats som bör skyddas och bevaras för framtida generationer att njuta av.