• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vänersnäs skärgård

Vägbeskrivning

Vänersnäs skärgård är ett naturreservat beläget i Vänersborgs kommun i Västra Götalands Län. Reservatet omfattar en yta av 799 hektar, varav 157 hektar är landyta och 642 hektar är vatten. Skärgården förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades som ett skyddsområde den 6 december 2004.

Vänersnäs är en halvö som sträcker sig ut från sydväst i Vänern. Den yttre delen av halvön är mycket platt och övergår till ett skärgårdsområde med skogklädda öar, holmar och kala skär. I området finns också vidsträckta vassområden på grunt vatten närmast fastlandet. Kala öar och skär är vanligt förekommande i den yttre, exponerade delen av skärgården.

Vänern är mycket grund inom skärgårdsområdet och har vattendjup på mellan 5 och 10 meter som mest. Vänersnäs skärgård är ett viktigt område för fågellivet då det är en del av en flyttled för många arter. Området är också hemvist för flera hotade arter som till exempel den sällsynta orkidén Brudsporre.

Reservatet erbjuder möjligheter till friluftsliv och rekreation i form av vandring, fiske och båtliv. Besökare kan uppleva den vackra naturen, inklusive den rika flora och fauna som skärgården har att erbjuda. Vänersnäs skärgård är en viktig del av den svenska skärgården och en plats som är väl värd ett besök.