• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vänsö

Vägbeskrivning

Vänsö är ett naturreservat som ligger i kommunen Söderköping i Östergötlands län. Reservatet är förvaltat av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 4 mars 2005. Reservatet är 56 hektar stort och består av åtta hektar landyta, 47 hektar vatten och fyra hektar skog.

Vänsö naturreservat är känt för sin värdefulla skärgårdsnatur och består av fyra små öar med varierande naturtyper och historiskt nyttjande. På Djurholmen – Enskär växer en äldre tallskog som är mycket rik på död ved. Detta har skapat en exklusiv skalbaggsfauna som lever i och av den döda veden. Några av arterna som kan nämnas är de hotade arterna reliktbock och barrpraktbagge.

På Tväsäck växer den unga tallskogen i en tät kärna omgiven av gamla tallar på impediment. Fyrholmen har grova lindar som tidigare varit hamlade och här finns en rik lavflora på jätteträden. Av dessa arter är 11 hotade, bland annat ladlav och blyertslav.

Den södra ön, Kattelskär, består av tallskog med utvecklat buskskikt. Strukturen bär mycket tydliga spår från betestiden med stor luckighet och grova träd som har grova, utspärrade grenar lång ner på stammen.

Vänsö naturreservat är en viktig del av Östergötlands unika skärgårdsmiljö och är ett populärt mål för både turister och lokalbefolkningen. Med sin rika och varierande natur är det en plats som är värd att besöka för den som vill uppleva den vackra svenska naturen.