• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Våraskruv

Vägbeskrivning

I Kronobergs Län, i kommunen Uppvidinge, finns naturreservatet Våraskruv. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län, skapades den 12 december 1959 och har en storlek på 75 hektar, varav 69 hektar är landyta och 6 hektar är vatten. Av landytan utgörs 47 hektar av skog.

Våraskruv är en gammal arrendegård med anor från medeltiden som en gång var en ensamgård. Idag finns byggnaderna kvar och stora delar av det gamla odlingslandskapet bevarat på sluttningar ned mot Våraskruvssjön. I naturreservatet växer ekar som kan ha varit ungträd när Nils Dacke och smålänningarna gjorde uppror mot Gustav Vasa på mitten av 1500-talet. De stora ekarna i naturreservatet är imponerande och deras grova bark och håligheter är viktiga miljöer för till exempel lavar, insekter och fåglar.

Besökare kan ta del av den överdådiga ängsfloran med Adam och Eva, gullviva, slåttergubbe, brudsporre, nattviol, ängs- och höskallra, kattfot, styvmorsviol och mängder av andra blommor i försommartid. För att möjliggöra denna blomsterprakt är markerna magra ogödslade marker där gräset slås och forslas bort efter blommornas fröspridning. En tid efter slåttern släpps betande kreatur in på ängarna, precis som man gjorde förr.

Förutom den vackra naturen och blomsterprakten kan besökare också ta del av historien i Våraskruv. En vandring längs Ängsstigen ger en inblick i hur mycket och väl planerat arbete som behövdes för att en familj skulle kunna försörja sig på gården. Markindelning och brukningsmetoder är mycket väldokumenterade och gör besöket än mer intressant.

Följande anordningar finns i naturreservatet: Dass, Information, Parkering, Rastplats. Våraskruv erbjuder en naturupplevelse utöver det vanliga och få ställen kan visa upp sig så oförändrade som Våraskruvs gamla åkrar och ängar. En markerad stig leder runt Våraskruvssjön och väster om sjön går stigen genom naturskogsartad barrskog.