• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vargkitteln

Vägbeskrivning

Naturreservatet Vargkitteln är ett fantastiskt område som ligger i kommunen Örebro och tillhör Örebro län. Det är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 11:e januari 2007. Naturreservatet täcker en yta på 29 hektar och är mestadels täckt av skog.

Vargkitteln är ett område som har en rik historia. För ungefär 10 000 år sedan forsade en mäktig isälv fram genom området när inlandsisen smälte. Vattnet slipade dalsidans kanter och satte snurr på stora stenar, som borrade sig rakt ner i berget och bildade så kallade jättegrytor.

Idag är Vargkitteln känt för sin gamla skog och dess många sällsynta mossor, lavar och svampar. De branta dalsidorna är klädda i en vacker grönska och det finns en mängd olika arter som trivs i området.

För att göra besöket i naturreservatet så trevligt som möjligt finns det flera anordningar som besökare kan använda sig av. Det finns informationstavlor som beskriver områdets historia, en parkering där besökare kan parkera sina bilar och en eldstad där man kan grilla sin mat.

Sammanfattningsvis är Vargkitteln ett fantastiskt område som är värt att besöka. Det är ett område med rik historia och biologisk mångfald som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län. Besökare kan njuta av gamla skogar och vacker grönska samtidigt som man tar del av områdets historia genom informationstavlorna.