• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vargmossen

Vägbeskrivning

Vargmossen är ett naturreservat beläget i Valdemarsvik, Östergötlands län som förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Reservatet skapades den 15 oktober 2018 och sträcker sig över en yta av 43 hektar, varav 32 hektar utgörs av skog. En parkering och information finns tillgängliga för besökare.

När man befinner sig i Vargmossens naturreservat är det som att stiga in i en vildmark, där spåren efter människan är få. Tystnaden är en del av upplevelsen, där vägar och tätorter ligger långt bort. Mitt i reservatet ligger myrmarken Vargmossen, omgiven av hällmark med gammal tallskog. En del tallar har hål, som säkert är bohål tillverkade av spillkråkan. Gran trivs i slänter och små dalar och lövträden är begränsade.

I kanten av myren kan man ha tur att få syn på en tjäderhöna med kycklingar. Kantzonen mellan myren och skogen är en perfekt uppväxtmiljö för tjäderkycklingarna, där de har mat och bra gömställen om en sparvhök skulle dyka upp. Om man har tur kan man även höra sparvugglans entoniga ropande, då den lilla ugglan gärna häckar i håliga aspar.

Vargmossen är en tyst och isolerad plats där man enkelt kan fantisera om en vargflock som traskar över myrmarken. Tystnaden och avskildheten är en del av upplevelsen och ger besökare möjlighet att koppla av och njuta av naturen.

Information
Parkering