• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Värmlandsskärgården

Vägbeskrivning

Värmlandsskärgården är ett naturreservat beläget i Värmlands län och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län. Reservatet sträcker sig över flera kommuner, nämligen Grums, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn och Säffle. Det grundades den 18 november 1982 och har en storlek på 14982 hektar.

Reservatet består av 1127 hektar landyta, 13855 hektar vatten och 610 hektar skog. Inom området finns flera anordningar för besökare, inklusive utkikspunkter, badplatser, dass, informationstavlor, parkeringsplatser, parkering för rörelsehindrade, eldstäder, vindskydd, rastplatser och raststugor.

Vänerns stränder och skärgårdar är landets största sötvattenarkipelag och Värmlandsskärgården skyddar stora delar av denna övärld från Värmlandsnäs i väster till Kristinehamn i öster. Landskapet karakteriseras av magra klippstränder med vindpinade martallar och lavklädda hällar. Frodigare växtlighet och lövskogar finns på större öar och på berggrundsgeologiskt gynnade öar. Variationen av miljöer är starkt knuten till naturskyddsintressen.

Reservatet har en rik fågelfauna med häckande arter som småskrake, storlom, silvertärna, fiskgjuse och havsörn. Syftet med att skapa Värmlandsskärgården var att bevara orörda skärgårdsmiljöer och dess naturvärden samtidigt som man främjar allmänhetens friluftsliv och naturkännedom. De delar av Vänerns skärgårdsområden och kuster som ligger i naturreservatet är också riksintressen för friluftsliv och naturvård. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Utsikt
Badplats
Dass
Information
Parkering
Parkering för rörelsehindrade
Eldstad
Vindskydd
Rastplats
Raststuga
View this post on Instagram

A post shared by Inga-Leena Erixon (@ingapetter)