• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Värniksberget

Vägbeskrivning

Värniksberget är ett naturreservat beläget i kommunen Åsele i Västerbottens län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 28 december 2009. Området sträcker sig över 300 hektar och består av en landyta på samma storlek. Av dessa 300 hektar utgör skogen 241 hektar.

Reservatet består av bergen Brännberget i norr, Rönnkullen och Värniksberget i söder. Dessa tre toppar utgör de mest framträdande landmärkena i området och sluttar främst mot öster. För att ta sig in i området finns det ett par skogsbilvägar från sydöst och ytterligare några vägar som passerar reservatsgränsen i väster.

Värniksberget är ett viktigt naturområde som ger skydd åt många olika arter av växter och djur. Här finns bland annat känsliga skogsekosystem och flera hotade fågelarter som trivs i området. För att bevara denna biologiska mångfald är det viktigt att respektera naturreservatet och undvika att störa dess naturliga balans.