• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Västansjö

Vägbeskrivning

I Degerfors kommun i Örebro län ligger naturreservatet Västansjö. Detta reservat förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 14 december 2018. Naturreservatet Västansjö är en gammelskog som sträcker sig över en landyta på 16 hektar. Av dessa 16 hektar är 15 hektar täckta av skog.

När man besöker Västansjö möts man av en trolsk miljö. Här finns en variationsrikedom som kännetecknar en gammal skog, med träd i olika åldrar och död ved. Tack vare detta finns det också en stor biologisk mångfald i området. I Västansjö finns både torra hällmarker och blöta sumpmarker som ger liv åt många olika arter.

Reservatet är en viktig del av den svenska naturen och är en plats som är väl värd ett besök för de som vill uppleva en genuin gammelskog och dess rika biologiska mångfald.