• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Västermarken

Vägbeskrivning

Västermarken är ett naturreservat beläget i Sävsjö kommun, Jönköpings län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län och skapades den 10 juli 2007. Med en storlek på 29 hektar, består reservatet av 27 hektar landyta och 2 hektar vatten. Av landytan utgör 23 hektar en gammal naturskog som föryngras i sin egen takt utan att några nya träd planteras.

I Västermarken finns en varierad terräng med bergbranter, våtmarker och en skogssjö vid namn Långegölen. Den naturliga miljön i reservatet är viktig för de många arter som lever där, inklusive mossor, lavar och fåglar. Terrängen är kuperad och höjderna består av nakna berghällar medan sänkorna erbjuder områden med våtmark.

Längs reservatets östra gräns löper en bergbrant och på vissa ställen är bergväggen lodrät. En liten bäck rinner nedanför branten och mynnar ut i Långegölen i reservatets södra del. Området runt sjön är mycket sankt.

I reservatet finns en informationstavla som ger besökare information om områdets historia och biologi. Västermarken är en välbevarad naturskog som erbjuder en unik upplevelse av Jönköpings läns vilda natur.

Information