• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Västra Bosjöklosterhalvön

Vägbeskrivning

Västra Bosjöklosterhalvön är ett 309 hektar stort naturreservat som ligger i Höörs kommun, Skåne Län. Det skapades av Länsstyrelsen i Skåne län den 10 september 2010. Naturreservatet består av 200 hektar landyta, 108 hektar vatten och 106 hektar skog. I reservatet finns anordningar som badplats, information, parkering och eldstad.

Bosjöklosters slottspark, som ligger i närheten av naturreservatet, har en av Skånes äldsta ekar, Tusenårseken, som antas vara omkring 600 år gammal. Hela området mellan Ringsjöarna är rikt på gamla ekar. Ekarna i naturreservatet Västra Bosjöklosterhalvön har vuxit upp i det som var Bosjöklosters ängsmark på 1700-talet.

Naturreservatet är livsmiljö för ovanliga lavar, svampar och skalbaggar som trivs i den skrovliga barken och murkna veden. I den snåriga sumpskogen trivs den mindre hackspetten, som är Höörs kommunfågel. Det finns en markerad vandringsled och en rastplats med eldstad i sjökanten.