• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Västra Näsnabben

Vägbeskrivning

Västra Näsnabben är ett naturreservat beläget i Sölvesborgs kommun i Blekinge Län. Reservatet, som består av en landyta på 10 hektar och en skog på 1 hektar, förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län och skapades den 18 januari 2018.

Reservatets historia som betesmark har bidragit till dess höga naturvärden och en artrik flora. Strandzonen runt udden är stenig och har små inslag av havsstrandängsvegetation och driftvallar av ilandfluten tång.

En intressant detalj är att det finns militära värn från Per-Albinlinjen inom området, vilket ger en extra dimension till dess kulturella och historiska betydelse.