• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Västra Rossö

Vägbeskrivning

Västra Rossö – Ett Naturreservat utanför Strömstad

Västra Rossö är ett naturreservat beläget ca 11 kilometer söder om Strömstad. Det är ett av de mest besökta naturreservaten i området och sträcker sig över en yta av 169 hektar. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 27 mars 1982.

Reservatet består av tre delar: Rossönäset, Inre Arsklåvet och Yttre Arsklåvet. Rossönäset är den största delen och består av 38 hektar landyta med tallskog och flera bostadshus. Inget av dessa hus ligger dock inom naturreservatet. Havsområdet runt Rossönäset består av småöar och grunt vatten med höga naturvärden.

Inre och Yttre Arsklåvet är två öar med omgivande havsområde och en total yta av 130 hektar. Dessa öar är inte tillgängliga för allmänheten men är viktiga för fåglar och andra djur.

I naturreservatet finns flera anordningar som en parkering och informationstavlor. Vid Kågeköl och Saltpannan finns en populär badplats med sandstrand. På Kockholmen, även kallat Kackholmen, finns markerade vandringsleder som leder genom tallskog och över klippor. Naturreservatet har höga naturvärden, framför allt gällande de grunda bottnarna i havsområdet som är relativt väl utbredda i området. Här växer också sällsynta växter som strandvallmo och ostronört.

Västra Rossö är beläget i kommunen Strömstad i Västra Götalands Län och är en viktig del av Kosterhavets nationalpark. Med sin vackra natur och rika djurliv är det ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkning och turister.