• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Veddekbäcken

Vägbeskrivning

Veddekbäcken är ett naturreservat beläget i Arjeplog kommun i Norrbottens län. Det täcker en yta på 562 hektar, varav 561 hektar är land och 1 hektar vatten. Skogsområdet inom reservatet är omfattande och upptar 274 hektar, vilket spelar en viktig roll för reservatets biologiska mångfald och ekologiska värde. Förvaltningen av Veddekbäcken naturreservat ligger hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Naturreservatet Veddekbäcken representerar en viktig del av den arktiska och subarktiska natur som är karaktäristisk för Norrbottens län. Den omfattande skogsmarken i reservatet erbjuder en viktig livsmiljö för en mängd olika växt- och djurarter. Denna skogsmiljö är avgörande för att upprätthålla det naturliga ekosystemet i regionen och erbjuder en lugn och fridfull miljö för besökare.

Vattenområdet i Veddekbäcken, även om det är litet i jämförelse med landytan, tillför en extra dimension till reservatets naturupplevelser. Dessa vattenmiljöer stödjer ett rikt akvatiskt liv och bidrar till reservatets övergripande ekologiska hälsa.

Veddekbäcken naturreservat erbjuder besökare en möjlighet att uppleva och utforska en del av den typiska skogsmiljön och vattenmiljön i Norrbottens län. Dess skapande är ett viktigt steg mot att bevara och skydda Sveriges naturliga miljöer, särskilt i norra delen av landet där sådana områden är särskilt viktiga.