• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Verkeåns naturreservat, Agusa-Hallamölla

Vägbeskrivning

Reservatet skapades den 3 maj 2009 och har en storlek på 1131 hektar. Av detta utgör 1119 hektar landyta och 13 hektar är vatten. Reservatet består till stor del av skog, med en yta på 872 hektar.

För att göra det enklare för besökare att utforska området finns flera anordningar i naturreservatet. Här finns bland annat en tältplats, dass, informationstavla, parkering, rastplats, vindskydd och eldstad.

En av de största attraktionerna i Verkeåns naturreservat, Agusa-Hallamölla, är det imponerande vattenfallet intill Hallamölla kvarn. Här kan besökarna se det forsande vattnet falla 23 meter och bilda gröna mosskuddar på stenarna. I den fuktiga miljön trivs mossor och insekter, och man kan ofta få se forsärlor och strömstare jaga efter mat.

Skåneleden sträcker sig genom hela reservatet, och i Verkeån Agusa-Hallamöllas norra del går leden på Järens åsrygg, en av östra Skånes mäktigaste rullstensåsar. I Verkeåns västra reservat, Agusa-Hallamölla, skapar Linderödsåsen, Jären och Andrarumsåsen ett backigt landskap med mycket skog.