• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Viaskogen

Vägbeskrivning

Viaskogen är ett naturreservat beläget i Örebro Län, som förvaltas av Kumla kommun. Reservatet skapades den 19 januari 2006 och är 71 hektar stort. Hela ytan utgörs av skog och det är en blandskog med träd i olika åldrar.

I skogen finns ett stort antal mossor, lavar och svampar, samt många sorters blommor, både vanliga och ovanliga. Trots att skogen är liten härbärgerar den olika sorters fåglar, däggdjur och groddjur.

Viaskogen är ett kommunalt naturreservat och är beläget i Kumla kommun. På kommunens webbsida finns ytterligare information om naturen och vad som finns att göra i området.