• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vida

Vägbeskrivning

Naturreservatet Vida ligger i Heby kommun i Uppsala Län och förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Reservatet skapades den 31 december 2004 och har en landyta på 94 hektar, varav 90 hektar utgörs av skog. Vida är ett tvådelat reservat som en halvmil sydost om Harbo och består av gammal barrskog och sumpskogar av olika slag.

Barrskogen i Vida innehåller en hel del lövträd och skogen har träd i alla åldrar. Lite mer än hälften av dem är mer än 90 år gamla, men det finns också riktiga åldringar. Eftersom skogsbruk inte förekommit på flera decennier har Vida utvecklats till en naturskog med många torrträd, liggande döda träd (lågor) och rikligt med förmultnande ved. Stora delar av reservatet är ganska blött och här växer sumpskogar av olika slag. På flera håll är skogen påverkad av rörligt markvatten som gör att floran är mer artrik än vanligt.

Naturreservatet är av stor betydelse för att bevara mångfalden i vår natur genom att det är ett område där arter som har svårt att överleva i våra planterade skogar som dikats ur och hålls "välstädade" kan överleva. Det är också ett område där insekter och svampar arbetar för fullt med att återbörda de stora stammarna till jord.

I Vida finns det anordningar för information om reservatet och det är ett stort skogsområde som känns opåverkat av människor. Här kan man uppleva en stunds vildmarksstämning.

Information