• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vitfågelskäret

Vägbeskrivning

Vitfågelskäret, beläget i Luleå kommun i Norrbottens län, är ett vackert naturreservat som skapades den 31 oktober 1997 och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Reservatet, som är 18 hektar stort, består av 4 hektar landyta, 13 hektar vatten och 1 hektar skog.

Ön höjer sig fem meter över havet och är till stor del täckt av grus och klappersten där strandvallar formats av vågorna allteftersom landhöjningen blottat ny strand. Vitfågelskäret är glest bevuxet med ett mindre lövskogsbestånd.

Här finns ingen bebyggelse idag, men spår av äldre tider syns i form av fiskelägestomter på öns sydsida. Vitfågelskäret är en vacker liten ö belägen i den norra delen av Junköfjärden i Luleå skärgård och är ett viktigt område för bevarande av den artrika skärgårdsnaturen.