• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vreta

Vägbeskrivning

Vreta naturreservat, beläget i Mjölby kommun i Östergötlands län, är ett litet men viktigt naturområde som skapades den 21 januari 2021. Reservatet täcker en yta på 6 hektar, varav 5 hektar består av land, och hela denna landyta är täckt av skog. Förvaltningen av Vreta naturreservat ligger under Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Trots sin begränsade storlek erbjuder Vreta naturreservat en viktig habitat för skogsrelaterade växt- och djurarter. Denna skog är avgörande för att upprätthålla den lokala biologiska mångfalden och bidrar till bevarandet av regionens naturliga arv. Skogsområdet ger också möjlighet för rekreation och naturupplevelser för besökare.