• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Yxnås

Vägbeskrivning

Yxnås är ett naturreservat som ligger i Vårgårda kommun i Västra Götalands Län. Det är ett av länets mest besökta naturreservat och förvaltas av Västkuststiftelsen. Reservatet skapades den 21 april 1980 och har en storlek på 16 hektar, varav 11 hektar består av skog.

Det gamla odlingslandskapet är välbevarat i Yxnås och idag sår man fortfarande för hand och plöjer med häst. Området var tidigare starkt präglat av torpbebyggelse och fägatornas stenmurar finns fortfarande bevarade. De dagens åkrar ligger ungefär där torparnas åkrar låg för mer än 100 år sedan.

På Yxnås odlar man korn och andra grödor med inslag av de åkerogräs som förr var vanliga. Omkring markerna finns en rik flora med blodnäva, gräset spärrlosta och trollsmultron. Naturreservatet är ett viktigt område för att bevara det gamla odlingslandskapet och dess biologiska mångfald.