Nautanens kopparfält

Nautanens kopparfält består av fem olika gruvor som drevs mellan 1903 och 1908. Idag finns resterna kvar på platsen. Gruvorna på platsen hette Dagny, Hoppet, Maria, Fredrik och Max. Runt gruvor växte ett samhälle upp, efter att gruvan lagts ner så monterades byggnaderna ner och flyttades från platsen.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nautanen

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/60501d79-2191-468d-87b6-64f77dabb7c1

Gruvan i Lunndörrspasset

Gruvan i Lunndörrspasset ligger högt upp på den västra sidan av passet. Två gruvgångar finns på platsen, men är inte helt lätt åtkomliga. Den ena av de två gångarna är 27 meter lång. Gruvdriften avbröts helt enkelt på grund av gruvan otillgänglighet och svårigheter med ekonomin.

Källa: https://ljungdalsfjallen.se/sevardheter/gruvhal-i-lundorrspasset/

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/972370df-0e8d-48ad-97e8-defcc8e9c639

Silvergruvan i Hafsåsen

Vid Silvergruvan i Hafsåsen bröts på 1700-talet silver av ett bolags som hette Dals Bergssocietet. Brytningen visade sig dock olönsam och lades ganska snart ner. Idag finns en gruvgång kvar som går att besöka.

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/e99b2154-a8d4-4b62-b6ad-b85bbcece93b

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/hafsasen.html

Silverhöjdens koppargruva

Fyndigheten vid Silverhöjdens koppargruva gjordes 1704 och brytning startade 1705. Men redan 1710 lades gruvan ner då det enligt uppgift inte fanns någon malm kvar att bryta.

Källa: https://turid.visitvarmland.se/sites/default/files/Filipstad/kopparleden.pdf

Källa: http://www.filipstadsbergslag.com/gruvor/langban/stjarnbergets%20koppargruva/stjarnberget.html