Kamrisdalen

Kamrisdalen är en förkastningsspricka nordost om Bräcke. Kryftan är ca 20 meter djup med lodräta klippväggar och ungefär 15 meter bred.

Källa: https://www.brackenasta.se/se–gora/aventyr/vandra/kamrisdalen

Karta till Kamrisdalen

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Västerkleven

Västerkleven som ligger nordost om Bräcke sägs ha använts som en ättestupa. Det sägs att vandringsfolk gjorde sig av med de gamla här när de inte längre orkade följa med.

Olof Gröns grotta

Olof Gröns grotta ligger på Ol-Grönsholmen i Väster-Märlingen väster om Bräcke. Grottan är två meter lång, en meter bred och drygt en meter hög. Det berättas att Olof Grön vägrade inkallas till Svensk krigstjänst i kriget mellan Sverige och Danmark 1677. Han dömdes för förräderi till dödstraff, men han lyckades rymma till Norge. Men han vände tillbaka och gömde sig i denna grotta och fick hjälp och mat av folk från Grönviken. Han ska ha lyckats överleva tills krigsslutet vid 1679 och blev benådad.

Snödskallegrottan

Snöskallegrottan, eller snödskallegrottan är en grotta norr om Ånge. Grottan ungefär 57 meter lång . Ingången är ganska brant och leder via en trappliknande formation ner till Kerstins sal. Här finns flera kortare sidogångar. Enligt sägen blev första fäbodtösen Kerstin bergtagen av Snöskallefolket en sommar för länge sedan. Se dig noga för, det sägs att hon drar undan fötterna på grottans besökare. https://www.instagram.com/p/BVw9Q3TltC8/?utm_source=ig_web_copy_link

Källbergsgrottan

Källbergsgrottan är en av Sveriges längre urbergsgrottor med en kryplängd på 160 meter. Ingången är brant och bitvis isig. Iaktta därför största försiktighet vid själva nedstigningen. I grottan finns en stor sal ”höga salen” med en vacker issjö, och längre in finns låga salen den så kallade ”pannkakssalen”. Framför klyftöppningen finns en kallkälla som gett berget dess namn.

Hålbergsgrottan

Hålbergsgrottan är en en liten grotta, ca. 11 meter lång. Under 1420-talet beboddes grottan av en fredlös man vid namn Salfve Sverkersson. Han blev fredlös efter att ha slagit ihjäl förbergsmannen Jon Björnsson i bråk om jakt och fiske. Salfve blev benådad efter många år. Här hittades ett märkligt fynd av två grottbesökare år 1974, en belgisk dryckeskanna som daterades till år 1580. Kannan finns på länsmuseet i Östersund.

Konungen

Konungen är ett 30 meter högt vattenfall i Rivsjövasslani Älvdalen.

Källa: https://www.alvdalen-explorer.se/vattenfall/konungen/

Karta till Konungen

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Rivsjöfallet

Rivsjöfallet har bildats där Rivsjövasslan rinner över klippor. Det är ett vackert fall i flera etapper.

Rassaku kanjonen

Rassaku kanjonen ligger vid foten av Rassakufjäll som ligger i Älvdalens skjutfält och är en 250 meter lång kanjon. På sidorna till kanjon finns 15 meter höga klippväggar. En gång innan landhöjningen var detta Granans lopp.

Granustopet

Granustopet är ett vattenfall på Älvdalens skjutfält, fallet är ca 6 meter högt. Det saknas stig eller led fram till fallet.

Mellantjärnbäcken

I Mellantjärnbäcken finns en bäckravin med fler vattenfall.

Mossibäcksfallet

Vid Mossibäcksfallet finns ett vattenfall där Mossibäcken i flera steg med en lodrät klippa på den ena sidan.

Ransjöfallet

Ransjöfallet är ett ganska okänt vattenfall som ligger väster om Sonfjällets nationalpark.

Källa: https://www.smahede.se/project/rannsjofallet/

Karta till Ransjöfallet

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Lillråndafallet

Lillråndafallet är ett vattenfall väster om Sonfjällets nationalpark. Det är ungefär 2,5 kilometers vandring fram till fallet.

Rändåfallet

Rändåfallet består av flera vattenfall med olika fallhöjd, den totala fallhöjden är ca 60 meter. https://www.instagram.com/p/B2b6jrdocbl/?utm_source=ig_web_copy_link

Grottan i Torrbäcksdalen

Grottan i Torrbäcksdalen ligger sydväst om Hede och är en mindre grotta som är ungefär 3 gånger 2 meter stor.

Fallet i Kvarnån

Fallet i Kvarnån ligger söder om Hede.

Mittåfallet

Mittåfallet är egentligen två vattenfall med en liten lagun emellan. Det bad rekommenderas.

Niagara

Niagara som även kallas Lindfallet eller Almfallet är ett litet vattenfall i Ämtbäcken sydost om Karlskoga.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC6K9M5_niagara?guid=fbcaacee-fc3d-4c74-8c24-e30f92673259

Karta till Niagara

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Hjortelgrottan

Hjortelgrottan som också kallas Grottan vid Hjortelmossen ligger sydost om Karlskoga och är ca 27 m lång och som högst ca 2,5. Grottan ligger i en klippbrant och är en klyftgrotta som är formad som ett T. En annan grottliknande formation finns under ett stort block söder om klyftgrottan.

Nattastenen

Beskrivning saknas tyvärr för denna plats.

Sänggrottan

Sänggrottan är en blockgrotta öster om Degerfors. I grottan finns resterna av en gammal säng.

Lögälvsgrottan

Lögälvsgrottan är en blockgrotta öster om Degerfors.

Limstensgruvorna

Limstensgruvorna ligger söder om Karlskoga och är rester efter kalkgruvor. Gruvorna består av dagbrott. Följer man stigen från parkeringen så passerar man först två dagbrott som kallas vara det sista kallas Långfarstu. I dessa två brott bröts marmor. Därefter följer sedan man en skylt upp i skogen åt höger. Efter en kort promenad så kommer man fram till ett dagbrott. En spång leder genom ett stenvalv in i gruvan. Valv vid Limstensgruvorna Här bröts fram till slutet på 1800-talet så kallad Limsten, det vill säga det vi idag kal

Sänggrottan

Sänggrottan är en blockgrotta öster om Degerfors. I grottan finns resterna av en gammal säng.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC9A6V3_sanggrottan-the-bed-cave

Källa: http://kilsbergskanten.se/aktiviteter/vandra-i-kilsbergen/

Karta till Sänggrottan

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Lögälvsgrottan

Lögälvsgrottan är en blockgrotta öster om Degerfors.

Nattastenen

Beskrivning saknas tyvärr för denna plats.

Hjortelgrottan

Hjortelgrottan som också kallas Grottan vid Hjortelmossen ligger sydost om Karlskoga och är ca 27 m lång och som högst ca 2,5. Grottan ligger i en klippbrant och är en klyftgrotta som är formad som ett T. En annan grottliknande formation finns under ett stort block söder om klyftgrottan.

Limstensgruvorna

Limstensgruvorna ligger söder om Karlskoga och är rester efter kalkgruvor. Gruvorna består av dagbrott. Följer man stigen från parkeringen så passerar man först två dagbrott som kallas vara det sista kallas Långfarstu. I dessa två brott bröts marmor. Därefter följer sedan man en skylt upp i skogen åt höger. Efter en kort promenad så kommer man fram till ett dagbrott. En spång leder genom ett stenvalv in i gruvan. Valv vid Limstensgruvorna Här bröts fram till slutet på 1800-talet så kallad Limsten, det vill säga det vi idag kal

Niagara

Niagara som även kallas Lindfallet eller Almfallet är ett litet vattenfall i Ämtbäcken sydost om Karlskoga.

Lögälvsgrottan

Lögälvsgrottan är en blockgrotta öster om Degerfors.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC988Q1

Källa: http://kilsbergskanten.se/aktiviteter/vandra-i-kilsbergen/

Karta till Lögälvsgrottan

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Sänggrottan

Sänggrottan är en blockgrotta öster om Degerfors. I grottan finns resterna av en gammal säng.

Nattastenen

Beskrivning saknas tyvärr för denna plats.

Hjortelgrottan

Hjortelgrottan som också kallas Grottan vid Hjortelmossen ligger sydost om Karlskoga och är ca 27 m lång och som högst ca 2,5. Grottan ligger i en klippbrant och är en klyftgrotta som är formad som ett T. En annan grottliknande formation finns under ett stort block söder om klyftgrottan.

Limstensgruvorna

Limstensgruvorna ligger söder om Karlskoga och är rester efter kalkgruvor. Gruvorna består av dagbrott. Följer man stigen från parkeringen så passerar man först två dagbrott som kallas vara det sista kallas Långfarstu. I dessa två brott bröts marmor. Därefter följer sedan man en skylt upp i skogen åt höger. Efter en kort promenad så kommer man fram till ett dagbrott. En spång leder genom ett stenvalv in i gruvan. Valv vid Limstensgruvorna Här bröts fram till slutet på 1800-talet så kallad Limsten, det vill säga det vi idag kal

Niagara

Niagara som även kallas Lindfallet eller Almfallet är ett litet vattenfall i Ämtbäcken sydost om Karlskoga.

Orre-Bryngels Omm

Orre-Bryngels Omm är en mindre grotta som ligger i Tresticklans Nationalpark.

Källa: https://www.vastsverige.com/dalsland/boken-natur-i-dalsland/artiklar/skogsdal-76-105/5.-tresticklan—en-del-av-boken-natur-i-dalsland/

Karta till Orre-Bryngels Omm

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Brudslöjan

Källa: https://www.vastsverige.com/dalsed/produkter/vattenfallet-brudslojan/

Tångdalsgrottan

Tångdalsgrottan ligger söder om Halden. Grottan ligger i en bergvägg och är 8 meter, 21 meter och 7 meter hög.

Älgafallet

Älgafallet ligger i norra Bohuslän och utgör gräns mellan Sverige och Norge och på norska heter fallet Elgåfossen. Vattenfallet är Bohusläns högsta med sin fallhöjd på 46 meter. Vattenfallet ligger i i Lillälven strax innan den rinner ut i Enningsdalsälven. Nedanför vattenfallet finns en bro över älven. https://www.instagram.com/p/B_BH1rhJ4hA/?utm_source=ig_web_copy_link

Silvergruvan vid Rimtjärn

Silvergruvan vid Rimtjärn ligger i Dalsland nordväst om Bengtsfors. Gruvan kallades från början Bråtnäsgruvan och brytningen börjades här i mitten på 1700-talet. Brytningen var aldrig lönsam och verksamheten lades slutligen ner 1784. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/a203befe-30a4-4643-a91d-1dce91b83374 Källa: Skylt på platsen

Fästningsklåvan

Fästningsklåvan är en grotta söder om Halden. Grottan är sju meter djup, sex meter bred och som högst knappt fyra meter.

Skarsdalsgrottan

Skarsdalsgrottan ligger i Skarsdalsbergen norr om Bengtsfors.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/skarsdalen-skarsdalsbergen.html

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/bd66b654-99a0-49e9-8567-e2665a192b0c

Karta till Skarsdalsgrottan

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Ekebolsgrottan

Ekebolsgrottan är en konstgjord grottan norr om Dals Långed i Värmland. Grottan är rymlig och har tre parallella ingångar. https://www.instagram.com/p/CNzUaMnsLEt/ Källa:

Silvergruvan i Hafsåsen

Vid Silvergruvan i Hafsåsen bröts på 1700-talet silver av ett bolags som hette Dals Bergssocietet. Brytningen visade sig dock olönsam och lades ganska snart ner. Idag finns en gruvgång kvar som går att besöka.

Fröskogs kvartsbrott

Fröskogs Kvartsbrott ligger mellan Bengtsfors och Åmål. Här har Wargöns AB brutit kvarts sedan 1926. https://www.instagram.com/p/CTrpfXRKR_O/ Källa:

Silvergruvan vid Rimtjärn

Silvergruvan vid Rimtjärn ligger i Dalsland nordväst om Bengtsfors. Gruvan kallades från början Bråtnäsgruvan och brytningen börjades här i mitten på 1700-talet. Brytningen var aldrig lönsam och verksamheten lades slutligen ner 1784. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/a203befe-30a4-4643-a91d-1dce91b83374 Källa: Skylt på platsen

Brudslöjan

Källa: https://www.vastsverige.com/dalsed/produkter/vattenfallet-brudslojan/

Brudslöjan

Brudslöjan är ett vattenfall som ligger väster om Storlien, strax innan den norska gränsen. Fallet är 24 meter högt, till foten av fallet går en trappa och över vattnet finns en hängbro.

Källa: https://aresweden.com/vilda-vackra-vattenfall/

Karta till Brudslöjan

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Drömmarnas grotta

Drömmarnas grotta ligger i Enafors vid botten av ett klippstup invid älven. Grottan är ca 7.5 meter lång, 5.3 meter bred och 2.2 meter hög. Grottan är en sprickgrottan men som slipats av älvens vatten. Både i och utanför grottan finns inskriptioner från besökare.

Handöls koppargruvor

Handöls koppargruvor ligger längs vägen upp mot Storulvåns fjällstation i Jämtland. Det finns fyra gruvor på platsen Direktörs- och Intressentsgruvorna, Erics ort och Knippan. Intressentsgruvan var närmare 40 meter djup. Gruvorna anlades i mitten på 1700-talet och ett sista försök till brytning skedde 1839-1840.

Handölsforsen

Handölsforsen i Jämtland har 110 meters fallhöjd vilket faktiskt gör den högre än både Tännforsen och Ristafallet, men Handölsforsen faller inte fritt. Handölsforsen ligger där Handölan passerar Handöl.

Lusbostupet

Lusbostupet är ett vattenfall som ligger norr om Orsa. Vattenfallet ligger i Ämån.

Källa: https://mittorsa.se/lusbostubet/

Karta till Lusbostupet

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Bössfallen

Bössfallen ligger i Ämån i Dalarna norr om Orsa.

Noppikoski

Noppikoski är ett vattenfall som ligger i vid byn Noppikoski. Platsen ligger i Orsa finnmark och betyder på finska Knoppforsen.

Rövarbergsgrottan

Rövarbergsgrottan ligger på gränsen mellan Dalarna och Härjedalen. Grottan ligger i en samling mycket stora stenblock. I samlingen finns flera grottor och hålrum. Den största är 3 meter bred och 3 meter hög och har sin öppning mot öster.

Helvetesfallet

Helvetesfallet är ett vattenfall som ligger norr om Orsa. Vattenfallet ligger i en ravin med 30 meter höga och brant klippväggar. Över fallet finns en hängbro. Helvetesfallet Källa: https://visi

Våmåstupet

Våmåstupet ligger i Våmån nordost om Älvdalen i närheten av Torrlids fäbod. Vid sidan av fallet finns en gammal timmerränna kvar från tiden då timmer flottades på ån.