Sprickgrottan i Marieberg

Sprickgrottan i Marieberg eller Sprickgrottan i Klevberget som den också kallas är en 48 meter lång grotta. Ingången är en vertikal spricka ovanför en blocksamling. Ingången böjer åt norr och man kommer till en hög och bred spricka, härifrån kan man klättra uppåt och komma ut mellan några block. I en nedre del kommer man in i en låg men bred sal, härifrån kan man via en brant passage ner till en vertikal spricka som leder ut i nedre delen av branten.

Källa: Svenska grottor

Grottorna vid Drögshult

Vid Drögshult finns två grottor, Drögshultslabyrinten och Rövargrottan. Rövargrottan är en blockgrotta som skapats under ett stort stenblock som spruckit. Grottan är underfär 15 meter lång.

Ca 10 meter öster om Rövargrottan ligger Drögshultslabyrinten som är en ca 40 meter lång sprickgrottan. Ingången är ett ca 6 meter djup schakt mellan block, därefter leder en gång till ett rum med förgreningar. Vid en trång passage kan man ta sig till den inre djupa sprickan. I den inre sprickan står det vatten och här har också observerats fladdermöss.

Källa: Svenska Grottor

Kyrkan

Kyrkan på Blå Jungfrun var tänkt som platsen för Verner von Heidenstams bröllop, men bröllop skedde istället Lervik på norra delen av ön. Själva grottan är 8 meter lång och mellan 2 och 5 meter bred.

Källa: https://www.sverigesnationalparker.se/park/bla-jungfrun-nationalpark/upplevelser/kyrkan/

Jungfrukammaren

Jungfrukammaren är en grotta på Blå Jungfrun som har en mycket smal ingången men ett imponerade inre.

Källa: https://www.sverigesnationalparker.se/park/bla-jungfrun-nationalpark/upplevelser/jungfrukammaren/

Äsprilla koppargruva

Ingången till Stollgången vid Äsprilla koppargruva
Ingången till Stollgången vid Äsprilla koppargruva

Äsprilla koppargruva är en gruva från 1700-talet. Inte mycket är känt gruvan men en 15 meter lång stollgång leder in till schaktet som är ca 15 djup. Tyvärr så har schaktet använts till att dumpa skräp. Utanför ingången till stollgången finns rester av vad som ser ut att vara två husgrunder.

Stollgången vid Äsprilla koppargruva
Stollgången vid Äsprilla koppargruva

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/9c223359-6020-4f8c-ab57-127dbe05f296

Källa: http://froderydsbygden.se/wp-content/uploads/2018/10/R%C3%B6tterFr%C3%B6n-nr-53-2018.pdf

Nasafjälls silververk

Nasafjälls silververk var en silvergruva på Nasafjäll. Brytningen pågick i två perioder 1635–1659 och 1770–1810. Gruvorna har fått dåligt eftermäle, då arbetskraften var tvångsrekryterade soldater och samer som tvingades skötta sköta transporterna. Samerna fick visserligen ersättning, men tvingades utföra arbetet.

View this post on Instagram

#Nasafjäll #Arjeplog

A post shared by Stighelmer87 (@stighelmer87) on

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nasafj%C3%A4lls_silververk

Silvergruvorna i Hällefors

Kristinastollen vid Hällefors Silvergruvor

Silvergruvorna i Hällefors är ett gruvområde där den största delen av verksamheten skedde på 1600 och 1700-talet. På gruvområdet finns det två stollgångar som är öppna och går att besöka, Kristinastollen och Erik Skottes stoll. Det speciella här är storleken på stollgångarnas storlek och imponerade höjd. Kristinastollen är nästan 10 meter hög, till skillnad från många stollgångar där men får gå hukad.

Erik Skottes stoll vid Hällefors Silvergruvor

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/kulturmiljoer/silvergruvorna-i-hallefors.html

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/fc9a621a-9db9-4b4f-8bf2-c018c4440d4a

Källa: Eget besök på platsen