Lindö udde

Lindö udde är en stuga där det går att ta en rast och ligger i Lindö udde naturreservat. Naturreservatet är en sydlig utpost längs Blekinges kust och består av en skogbevuxen udde på 75 hektar varav 21 hektar land. Här kan du ströva runt halvön längs den steniga stranden och njuta av den havsutsikten. Reservatet är ett måste för dig som är intresserad av fågelskådning.

Källa: https://www.naturkartan.se/sv/blekinge-lan/lindo-udde-naturreservat

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Lindö udde

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Snålestue

Snålestue är en grotta som ligger sydost om Ronneby. Grottan är en blockgrotta som har en total längd av minst 45 meter. I grottan finns "bovänliga" småsalar där det gjorts fynd av multnande tygrester och det finns en sägnen om att den gubbe bott i grottan.

Silvergrottan

Silvergrottan ligger i Brunnparken i Ronneby. Det är egentligen ingen grotta utan resterna efter ett försök att bryta Silver. I början av 1600-talet så hade en borgare i staden som hette Elias Schlichting stora planer på gruvbrytning. Men när man kommit bara några meter in i berget så sprutade stora mängder vatten ut och man fick avbryta.

Grottan i Ekorrskogen

Grottan i Ekorrskogen ligger i Ronneby.

Skaftaskärv

Skaftaskärv ligger mellan Ronneby och Kallinge. Inom en yta av 60x150 m är berghällen splittrad i ett system av ibland korsande flera meter djupa sprickor.

Grottan vid Härstorpssjön

Grottan vid Härstorpssjön ligger väster om Ronneby. Grottan är 10 meter lång.

Morbäcksstugan

Morbäcksstugan är en övernattningsstuga som ligger vid Fulufjällets nationalpark. Stugan är en perfekt plats att ta en rast på under din vandring eller skidtur i Fulufjällets nationalpark. Nationalparken är ett nästintill orört naturområde i södra delen av fjällkedjan och reser sig i form av en platå i landskapet, med branta sidor och platt upptill.

Källa: https://www.sverigesnationalparker.se/park/fulufjallets-nationalpark/upplevelser/stugor-for-rast-och-uthyrning/

Källa: https://www.naturkartan.se/sv/dalarnas-lan/raststuga-6c0a89a7-09f5-4e43-85df-034189ecb624

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Morbäcksstugan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Blästkojan

Blästkojan är en övernattningsstuga som ligger i Nornäs. Nornäs är en by i Älvdalens kommun i Dalarna.

Rausen

Rausen är en övernattningsstuga som ligger i Nornäs.

Dragonbygget

Dragonbygget är en övernattningsstuga som ligger i Nornäs. Nornäs är en by vid sjön Noren i Älvdalens kommun i norra Dalarna.

Njupeskär

Njupeskär omfattar totalt 125 meter, varav 93 meter i ett närmast lodrätt stup. Ansågs tidigare vara Sveriges högsta vattenfall, men numera anses Tvillingfallen i Stora Sjöfallets nationalpark en högre total fallhöjd. https://www.instagram.com/p/CAQvtMNDGRN/?utm_source=ig_web_copy_link

Mickeltemplets Brandtorn

Mickeltemplets Brandtorn ligger söder om Särna. Tornet byggdes 1935 och är sju meter högt och täckt.

Hemmeråsenstugan

Hemmeråsenstugan är en övernattningsstuga belägen på Hemmeråsen.

Källa: https://www.instagram.com/p/BQDqjSRg5Sc/

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Hemmeråsenstugan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Nipstugan

Nipstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Stugan är en perfekt plats för friluftsliv och att uppleva naturen på nära håll. Städjan-Nipfjället naturreservat är ett fjällmassiv och naturreservat i norra Dalarna, i närheten av Idre fjäll. Här finns flera toppar att bestiga och vandring är omåttligt populärt i området.

Vålåbergets grotta

Vålåbergets grotta ligger sydost om Idre. Grotta är totalt 22 meter lång och består av flera stora bergrum och mindre förbindelsegångar.

Sognstupet

Sognstupet är ett vattenfall som ligger i Storån norr om Idre by.

Slagebäcksstugan

Slagebäcksstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Städjan-Nipfjällets naturreservat består av ett stort fjällmassiv med topparna Städjan, Nipfjället och Fjätervålen i söder. I norr ligger toppen Klutsjövålen och runt denna ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar.

Ulandstugan

Ulandstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Städjan-Nipfjällets naturreservat består av ett stort fjällmassiv med topparna Städjan, Nipfjället och Fjätervålen i söder och toppen Klutsjövålen i norr. Reservatet är ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar.

Nipstugan

Nipstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Stugan är en perfekt plats för friluftsliv och att uppleva naturen på nära håll. Städjan-Nipfjället naturreservat är ett fjällmassiv och naturreservat i norra Dalarna, i närheten av Idre fjäll. Här finns flera toppar att bestiga och vandring är omåttligt populärt i området.

Städjan-Nipfjället är ett av Dalarnas mest lättillgängliga fjäll och bilvägen från Idre leder upp på kalfjället i dalen mellan de stora topparna Städjan och Nipfjället. Härifrån är det lätt att ta sig vidare ut i vildmarken.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal/naturreservat/stadjan-nipfjallet.html

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Nipstugan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Slagebäcksstugan

Slagebäcksstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Städjan-Nipfjällets naturreservat består av ett stort fjällmassiv med topparna Städjan, Nipfjället och Fjätervålen i söder. I norr ligger toppen Klutsjövålen och runt denna ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar.

Hemmeråsenstugan

Hemmeråsenstugan är en övernattningsstuga belägen på Hemmeråsen.

Ulandstugan

Ulandstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Städjan-Nipfjällets naturreservat består av ett stort fjällmassiv med topparna Städjan, Nipfjället och Fjätervålen i söder och toppen Klutsjövålen i norr. Reservatet är ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar.

Sognstupet

Sognstupet är ett vattenfall som ligger i Storån norr om Idre by.

Vålåbergets grotta

Vålåbergets grotta ligger sydost om Idre. Grotta är totalt 22 meter lång och består av flera stora bergrum och mindre förbindelsegångar.

Slagebäcksstugan

Slagebäcksstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Städjan-Nipfjällets naturreservat består av ett stort fjällmassiv med topparna Städjan, Nipfjället och Fjätervålen i söder. I norr ligger toppen Klutsjövålen och runt denna ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.746760b71768421ad551d48e/1611654428610/St%C3%A4djan_Nipfj%C3%A4llet_beslut_fullst_webversion-OBS.pdf

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Slagebäcksstugan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Ulandstugan

Ulandstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Städjan-Nipfjällets naturreservat består av ett stort fjällmassiv med topparna Städjan, Nipfjället och Fjätervålen i söder och toppen Klutsjövålen i norr. Reservatet är ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar.

Nipstugan

Nipstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Stugan är en perfekt plats för friluftsliv och att uppleva naturen på nära håll. Städjan-Nipfjället naturreservat är ett fjällmassiv och naturreservat i norra Dalarna, i närheten av Idre fjäll. Här finns flera toppar att bestiga och vandring är omåttligt populärt i området.

Hemmeråsenstugan

Hemmeråsenstugan är en övernattningsstuga belägen på Hemmeråsen.

Sognstupet

Sognstupet är ett vattenfall som ligger i Storån norr om Idre by.

Lilla Fjätfallet

Lilla Fjätfallet ligger i Storfjätan söder om Fjätervålen i norra Dalarna. Över vattnet finns en hängbro på platsen.

Ulandstugan

Ulandstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Städjan-Nipfjällets naturreservat består av ett stort fjällmassiv med topparna Städjan, Nipfjället och Fjätervålen i söder och toppen Klutsjövålen i norr. Reservatet är ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.746760b71768421ad551d48e/1611654428610/St%C3%A4djan_Nipfj%C3%A4llet_beslut_fullst_webversion-OBS.pdf

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Ulandstugan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Slagebäcksstugan

Slagebäcksstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Städjan-Nipfjällets naturreservat består av ett stort fjällmassiv med topparna Städjan, Nipfjället och Fjätervålen i söder. I norr ligger toppen Klutsjövålen och runt denna ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar.

Nipstugan

Nipstugan är en övernattningsstuga som ligger i Städjan-Nipfjället naturreservat. Stugan är en perfekt plats för friluftsliv och att uppleva naturen på nära håll. Städjan-Nipfjället naturreservat är ett fjällmassiv och naturreservat i norra Dalarna, i närheten av Idre fjäll. Här finns flera toppar att bestiga och vandring är omåttligt populärt i området.

Hemmeråsenstugan

Hemmeråsenstugan är en övernattningsstuga belägen på Hemmeråsen.

Lilla Fjätfallet

Lilla Fjätfallet ligger i Storfjätan söder om Fjätervålen i norra Dalarna. Över vattnet finns en hängbro på platsen.

Sognstupet

Sognstupet är ett vattenfall som ligger i Storån norr om Idre by.

Lövåsens raststuga

Lövåsens raststuga är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har höga natur- och friluftslivsvärden och är välbesökt av fjällvandrare, skidåkare, sportfiskare, fågelskådare, botanister och livsnjutare.

Källa: https://www.svenskaturistforeningen.se/uploads/2015/11/Grovelsjon-sparkarta.pdf

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Lövåsens raststuga

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Oskarsstugan

Oskarsstugan är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har flera urskogar och myrområden med höga naturvärden och är välbesökt för friluftsliv, i synnerhet i anslutning till Grövelsjöns fjällstation och södra Kungsleden.

Grottan på Långfjället

Grottan på Långfjället ligger väster om Grövelsjön och är en mindre grotta. Grottan ligger under ett flyttblock och utanför grottan har en urgrävning gjorts som möjliggör tillträde till grottan.

Olåns raststuga

Olåns raststuga är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat i Dalarna. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har höga naturvärden och är välbesökt av friluftslivsentusiaster.

Silverfallet

Silverfallet ligger i Olån väster om Grövelsjön. Från Grövelsjöns fjällstation går vandringsled mot fallet.

Sognstupet

Sognstupet är ett vattenfall som ligger i Storån norr om Idre by.

Oskarsstugan

Oskarsstugan är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har flera urskogar och myrområden med höga naturvärden och är välbesökt för friluftsliv, i synnerhet i anslutning till Grövelsjöns fjällstation och södra Kungsleden.

Källa: https://www.svenskaturistforeningen.se/uploads/2015/11/Grovelsjon-sparkarta.pdf

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Oskarsstugan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Lövåsens raststuga

Lövåsens raststuga är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har höga natur- och friluftslivsvärden och är välbesökt av fjällvandrare, skidåkare, sportfiskare, fågelskådare, botanister och livsnjutare.

Grottan på Långfjället

Grottan på Långfjället ligger väster om Grövelsjön och är en mindre grotta. Grottan ligger under ett flyttblock och utanför grottan har en urgrävning gjorts som möjliggör tillträde till grottan.

Olåns raststuga

Olåns raststuga är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat i Dalarna. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har höga naturvärden och är välbesökt av friluftslivsentusiaster.

Silverfallet

Silverfallet ligger i Olån väster om Grövelsjön. Från Grövelsjöns fjällstation går vandringsled mot fallet.

Sognstupet

Sognstupet är ett vattenfall som ligger i Storån norr om Idre by.

Olåns raststuga

Olåns raststuga är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat i Dalarna. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har höga naturvärden och är välbesökt av friluftslivsentusiaster.

Långfjällets naturreservat är en del av Gränslandet som tillsammans med intilliggande skyddade områden – Rogen i Jämtland och Femundmarka i Norge – bildar ett stort område med höga natur- och friluftslivsvärden.

Källa: https://www.svenskaturistforeningen.se/uploads/2015/11/Grovelsjon-sparkarta.pdf

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Olåns raststuga

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Grottan på Långfjället

Grottan på Långfjället ligger väster om Grövelsjön och är en mindre grotta. Grottan ligger under ett flyttblock och utanför grottan har en urgrävning gjorts som möjliggör tillträde till grottan.

Silverfallet

Silverfallet ligger i Olån väster om Grövelsjön. Från Grövelsjöns fjällstation går vandringsled mot fallet.

Oskarsstugan

Oskarsstugan är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har flera urskogar och myrområden med höga naturvärden och är välbesökt för friluftsliv, i synnerhet i anslutning till Grövelsjöns fjällstation och södra Kungsleden.

Lövåsens raststuga

Lövåsens raststuga är en övernattningsstuga som ligger i Långfjällets naturreservat. Långfjällets naturreservat är ett stort område på 68 000 hektar som omfattar Dyllenområdet och Juttulslätten. Området har höga natur- och friluftslivsvärden och är välbesökt av fjällvandrare, skidåkare, sportfiskare, fågelskådare, botanister och livsnjutare.

Sognstupet

Sognstupet är ett vattenfall som ligger i Storån norr om Idre by.

Ockelbukoja

Ockelbukoja är en övernattningsstuga som ligger i Romboleden, Nordens äldsta pilgrimsled och en viktig förbindelse mellan två stora nordiska helgon: Olav den helige från Norge och heliga Birgitta från Sverige. Romboleden är en pilgrimsled från medeltiden och möter Jämt Norge-vägen vid riksgränsen mellan Sverige och Norge.

Källa: https://www.facebook.com/groups/1710688195692272/permalink/4056442684450133/

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Ockelbukoja

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Ribbåsstupet

Ribbåsstupet, eller Ribbåsfallet, ligger norr om Älvdalen. Vattenfallet skapas när Ribbåsbäcken rinner över bergskanten och faller 15 meter ner.

Råbäcksfallet

Råbäcksfallet ligger norr om Älvdalen och är ett 10 meter högt vattenfall.

Våmåstupet

Våmåstupet ligger i Våmån nordost om Älvdalen i närheten av Torrlids fäbod. Vid sidan av fallet finns en gammal timmerränna kvar från tiden då timmer flottades på ån.

Högsbäcksfallet

Högsbäcksfallet ligger norr om Älvdalen. Vattenfallet är ett 6 meter högt och ligger inte långt från Högsbäcken utlopp in ån Rymman.

Lövåsbäcken

Lövåsbäcken ligger norr om Älvdalen i Dalarna. Längs bäcken i sträcka på ungefär två kilometer finns flera vattenfall. Det största ligger nära Bössbod och är ca 16 meter högt.