Altarebacken

Altarebacken som ligger vid Hyby öster om Malmö sägs vara platsen för en gammal ättestupa. Platsen finns omnämnd som ättestupa from slutet på 1700-talet.

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/77f726b8-e356-4c5f-a6e5-e3c376af2109

Källa: https://attestupor.com/2014/02/22/109-altarebacken-altaret-hyby-bara-svedala-malmohus-ska%cc%8ane-r/

Karta till Altarebacken

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Månstorps gavlar

Månstorp är en urgammal sätesgård, Mogenstrup, vars förste kände ägare tillhörde den danska släkten Hack. Senare tillhörde den medlemmar av släkten Bille, bland andra rikshovmästaren Eske Bille, som 1540–1547 byggde Månstorp med all den tidens lyx. Från danska kronan övergick det som bornholmskt vederlagsgods till den svenska kronan. Slottet förlänades till Skånes generalguvernör, riksamiral Gustav Otto Stenbock, men blev därefter bland annat översteboställe. Under skånska […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *