Ametist?

Uppgift om Ametistfärgad kvarts, lite oklart om det exakt koordinaten.

V ästerby. (J f r kartskissen fig. 36.) Öster om Västerby komministerboställe finnas tre brott, av vilka det omedelbart invid järnvägen blott är en
liten skärpning, det norr om Holmsjön utgöres av en mindre dagöppning
om 4 X 5 m, som synes ha anlagts pa en utskiljning av grövre fältspat i
pegmatit. Det c :a I 200 m NO om komministerbostället belägna brottet
är den egentliga Västerbygruvan, vilken är belägen på komministerboställets skogsmark. Gruvan är upptagen i en i N -S utsträckt, minst 20 m bred,
tämligen flackt mot ö stupande pegmatitgang. Sidobergarten utgöres av en
småkornig, grå, något bandig eller rödslirig gnejs. Brottet är i dagytan
3o-4o m långt och s-6 m brett och enligt uppgift brutet till 32 m djup,
då tillgången sinade. Något NO om dagöppningen har ett schakt neddrivits
genom gnejsen i hängandet. Enligt en av H. E. Johansson I912 upprättad
beskriving visade pegmatiten vid brottets N :a ände följande dock ej särdeles
skarpt utpräglade zonanordning. Från ö mot V kunde här utskiljas:
L En c :a 5 m bred zon av röd, kvartsgenomväxt kalifältspat, gulbrun
oligoklas, ymnig muskovit i sammanväxning med kvarts samt underordnade
partier av självständig kvarts. En del brottstycken av sidabergarten iakttogos.

 1. C :a I m kvartsgenomvävd fältspat, huvudsakligen oligoklas, jämte något
  muskovit samt rikligt med svart turmalin.
  3· En några dm bred zon huvudsakligen av orent ametistfärgad kvarts
  med spridda partier av ljusröd fältspat, muskovit och turmalin.
 2. En oskarp gränszon, rik på bladig muskovit samt lameller av smutsgrön klorit.
  5· Själva fältspatbrottet. I N :a gaveln av brottet anstod grovspatig kalifältspat med inblandade partier av kvarts, turmalin och natronfältspat.
 3. En kvartszon = 3 men ännu ofullkomligare separerad.
  KVARTS, FÄLTSPAT OCH GLIMMER. IJJ
  7· En markerad c :a I m bred zon av spatig, gulgrön oligoklas, späckad av
  turmalin. Svarar tydligen mot zon 2, ehuru viss skillnad synes förefinnas.
 4. Grov pegmatitgranit = I, blottad i 2 m, därefter jordtäckt.

Källa: https://resource.sgu.se/dokument/publikation/c/c520rapport/c520-rapport.pdf

Karta till Ametist?

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Garpa gruva

Garpa gruva är en järnmalmsgruva som startade redan på 1100-talet och där verksamheten pågick ända i till slutet av 1800-talet. I en kunglig skattebok från 1413 tas "Stålberget" i södra Närke upp. Namnet Garpa gruva tyder på att det var tyskar (garpar) som var med och drev gruvan. Gruvan har drivits i flera omgångar, men brytningen upphörde slutligen 1877.

Rödingstorps grotta

Rödingstorps grotta ligger söder om Zinkgruvan. En bäck rinner under fast kalkberg och man går in i grottan genom bäckens utlopp. Från en yttre kammare kan man krypa drygt 20 meter till två inre kammare. Den inre av kammarna nås bara vid lågvatten och genom en trång kryppassage. Totalt har grottan en längd av 50 meter. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCT133 Källa: http://www.motalabiologiskaforening.se

Svedbergagruvan

Svedbergagruvan en gammal järngruva. Här finns en mindre stollgång som är fyra meter lång och längst in finns en ca 70 cm hög öppning som leder in i en grotta. Efter ca 2 meter kommer man in i en liten sal där smala gångar fortsätter åt två håll. Längst in sipprar det fram en källa. Svedbergagruvan

Fläskkyrkan

Fläskkyrkan är en grotta som ligger längs stranden vid norra delen av Vättern. Grottan är bildad i berget som spruckit. Öppningen är 3 x 4 meter, innanför finns en gång som efter ca 5 meter smalnar av till en låg gång som fortsätter snett uppåt. Det finns också några mindre sidogångar.

Karstorpsgrottan

Karstorpsgrottan ligger söder om Askersund. Grottan är en imponerande blockgrotta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.