Angsjöblocket

Svenska grottor

Bildningen består troligen ett större klippblock som vilar på ett antal mindre stenar. Det större blocket “har remnat i flera stycken, och stora skrevor av grottliknande natur har uppkommit”. Trots kontakt med hembygdsföreningen har klippblocket ej återfunnits.

Karta till Angsjöblocket

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Grottan i Kuggaberg

Grottan i Kuggaberg ligger mellan Vislanda och Ljungby i Småland. Det kan diskuteras om det verkligen är en grotta eller bara en inbuktning i berget.

Kämpanissens håla

Kämpanissens håla är en mindre grotta väster om Alvesta. Grottan är 4 meter lång och låg. Det berättas att "Kämpa-Nissen" haft grottan som sin tjuvgömma och tillhåll.

Ättestupan i Sickinge

Ättestupan i Sickinge ligger strax norr om Ljungby. Här finns en klippa som säg ha använts som ättestupa.

Tullbergs grotta

Tullbergs grotta ligger väster om Älmhult. På slutet av sjuttonhundratalet fanns en man som hette Tullberg. Han blev felaktigt anklagad för stöld och uttalade "Är det så att jag blir beskylld för att vara tjyv, så ska jag bli en tjyv." Han kom till området kring Göteryd där han under tid gömde sig i en grotta. Det blev slutligen en belöning för den som kunde gripa honom. Belöningen intresserade många i göterydstrakten och vid trettio års ålder blev han skjuten och nedstucken med kniv under en gran i göterydsområdet. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC77G5M Källa:

Sibbastuga

Sibbastuga är en mindre grotta som ligger nordväst om Alvesta. Under ett flyttblock har det bildats en kammare 1.5 meter hög och 4 gånger 2 meter stor.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *