Angsjöblocket

Svenska grottor

Bildningen består troligen ett större klippblock som vilar på ett antal mindre stenar. Det större blocket “har remnat i flera stycken, och stora skrevor av grottliknande natur har uppkommit”. Trots kontakt med hembygdsföreningen har klippblocket ej återfunnits.

Karta till Angsjöblocket

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Grottan i Kuggaberg

Grottan i Kuggaberg ligger mellan Vislanda och Ljungby i Småland. Det kan diskuteras om det verkligen är en grotta eller bara en inbuktning i berget. Källa: http://malaskog.se/kuggaberg-2/ Källa: https://sagobygden.se/sv/sagenplatser/17-kuggaberg-och-trollens-julafton/

Kämpanissens håla

Kämpanissens håla är en mindre grotta väster om Alvesta. Grottan är 4 meter lång och låg. Det berättas att “Kämpa-Nissen” haft grottan som sin tjuvgömma och tillhåll. Källa: Svenska Grottor

Ättestupan i Sickinge

Ättestupan i Sickinge ligger strax norr om Ljungby. Här finns en klippa som säg ha använts som ättestupa. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC2T3XF

Tullbergs grotta

På slutet av sjuttonhundratalet fanns en man som hette Tullberg. Han blev felaktigt anklagad för stöld och uttalat “Är det så att jag blir beskylld för att vara tjyv, så ska jag bli en tjyv.” Han gjorde många brottsliga handlingar under sitt liv och blev efterlyst. Han kom till området kring Göteryd där han under […]

Sibbastuga

Sibbastuga är en mindre grotta som ligger nordväst om Alvesta. Under ett flyttblock har det bildats en kammare 1.5 meter hög och 4 gånger 2 meter stor. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/7912fd8e-477a-425e-80d5-ac6ad4b48ea9

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *