Barneberga kyrka

Barneberga kyrka är en blockgrotta i Kungälv. Grottan är ca fem gånger 3 meter invändigt och det är ståhöjd på ena sidan.

Det berättas att en torpare som bott i närheten använde grottan som stall.

Ingången till Barneberga kyrka
Ingången till Barneberga kyrka

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC2EJ93

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/4ccdb6b2-cb5c-4bc0-9a0f-07ffef8b83ed

Källa: http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/10545/Rapport2016_113.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Källa: https://docplayer.se/27899686-Miljovards-rapport-1993-6.html

Karta till Barneberga kyrka

Visa positionen i Google Maps

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Äventyr i närheten

Gertruds gömma

Gertruds gömma är en grotta i Kungälv. Grottan är svårframkomlig sex meter lång grottgång.

Ragnhildsholmen

Borgen bestod av en huvudmur, omslutande en fyrkantig borggård, på vilken låg, stödda mot muren, hus och byggnader för besättning och förråd. På östra sidan låg ett grovt, fyrkantigt torn, och på södra fanns ett utanverk till skydd för porten. Det hela var omgivet av en vall med grav.[2] I de isländska annalerna nämns borgen som byggd av Håkon Håkonsson före 1257. 1275 inkvarterades svenske kungen Valdemar Birgersson med gemål där. 1304 erhöll Magnus Ladulås son hertig Erik Ragnhildsholmen jämte Kungahälla och en del av landet däromkring i förläning av norske konungen Håkon V. Det väns

Bohus fästning

Bohus fästning är numera en ruin av en fästning, som började byggas 1308 för att stärka försvaret av Norges dåtida sydgräns. Ruinen är belägen på en 40 meter hög klippa på Bagaholmen i Nordre älv, vid Göta älvs norra utloppsarm i den sydöstra delen av Kungälv, cirka två mil norr om Göteborg. Fästningen har gett namn åt landskapet Bohuslän. Den har under sin 700-åriga historia kontrollerats av Norge, Danmark-Norge och Sverige. Bohus fästning har varit belägrad minst fjorton gånger, men aldrig blivit erövrad i strid. Fästningen är statligt byggnadsminne sedan den 25 januari 1935. Källa:

Grotta

Beskrivning saknas tyvärr för denna plats.

Gybergs stuga

Gybergs stuga är en grotta som ligger väster om Kungälv. Grottan är totalt 13 meter lång. Ingången är smal och leder efter tre meter in till ett grottrum. Genom en trång passage fortsätter grottan sedan ytterligare sju meter in.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *