Bergkristall

Flera gamla brott där det kan finnas bergkristall. Kolla Fornsök:

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/d9438885-025c-4a4f-9732-560df331f700

Karta till Bergkristall

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Flusspat- & silvergruva i Tunbyholm

Kanske bergkristall

Moahall flusspatgruva

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/12328ffc-90d0-4f9c-aeb5-7a4a3146c61a

Forsefall

Vid Forsefall låg tidigare den kringbyggda gården Forsemölla, med kvarn och vadmalstamp. Men gården brann 1934 ner och byggdes inte upp igen. Vattenfallet faller i 4 etapper och har med skånska mått mätt en imponerande total fallhöjd av 15 meter.

Hallamölla

Hallamölla är Skånes längsta vattenfall med en fallhöjd på 23 meter. Fallet är en del av Verkaån, vars lopp är skyddat som naturreservat. Namnet kommer från den kvarn ( mölla enl. danskt/skånskt uttryck) som funnits på platsen sen 1400-talet. Längs ån fanns förr även ett antal små industrianläggningar, såsom vadmalsstamp, färgeri och några mjölkvarnar. Numera återstår endast en kvarn med stort kvarnhjul, kvarnhus och drängkammare.

Guld

Inmutningen finns på SGU's karta

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *