Bergkristall

Källa: https://resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/sgurapport200411rapport/s0411-rapport.pdf

Karta till Bergkristall

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Bergkristall

Källa: https://resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/sgurapport200411rapport/s0411-rapport.pdf

Bergkristall

Källa: https://resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/sgurapport200411rapport/s0411-rapport.pdf

Stupet

Vid Stupet i Dysån, mellan Evertsberg och Osberg, finns ett vattenfall. Platsen passar bra för ett bad.

Trollkyrkan

Trollkyrkan är en ravin i Säxbergs naturreservat sydväst om Mora. Ravinen är 250 meter lång, 10 meter djup och 50 meter bred. Enligt sägnen har trollen haft sin kyrka i ravinen.

Bergkristall

Gråsvart till svart basisk mandelsten (fig. 46) med mandlar fyllda med epidot och kvarts (bergkristall). Strökornshalten är obetydlig, till skillnad från vad som är fallet i de vanliga porfyrittyperna. Grundmassan är tät (afanitisk). Mandlarna, som vanligen är rundade till formen, är upp till några centimeter i diameter och utvalsade i en ursprunglig flytriktning. De kan innehålla ett centralt hålrum. Vidarefinns små bergartsfragment.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *