Bergön

Bergön är en övernattningsstuga som ligger i Kärnskogsmossen naturreservat. Kärnskogsmossen är mest känt för sitt rika fågelliv och under slutet av april kan man uppleva ett rikligt orrspel vid besöksplatsen vid Bergön.

Det finns handikapp-parkering, tillgänglighetsanpassad toalett och en rullstolsanpassad spång som går ute på myren. I reservatet finns två rundslingor. Den norra rundan är 2,8 km och den södra slingan är 2,4 km. Från dessa går även en 7 kilometer lång anslutningsled till Skönnarboleden.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/naturreservat/karnskogsmossen-naturreservat.html

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Bergön

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Björnstugugrottan

Björnstugugrottan är ca sju m lång, fyra m hög och fyra m bred. Grottan bildas av stora flyttblock som är staplade på varandra.

Garpa gruva

Garpa gruva är en järnmalmsgruva som startade redan på 1100-talet och där verksamheten pågick ända i till slutet av 1800-talet. I en kunglig skattebok från 1413 tas "Stålberget" i södra Närke upp. Namnet Garpa gruva tyder på att det var tyskar (garpar) som var med och drev gruvan. Gruvan har drivits i flera omgångar, men brytningen upphörde slutligen 1877.

Rödingstorps grotta

Rödingstorps grotta ligger söder om Zinkgruvan. En bäck rinner under fast kalkberg och man går in i grottan genom bäckens utlopp. Från en yttre kammare kan man krypa drygt 20 meter till två inre kammare. Den inre av kammarna nås bara vid lågvatten och genom en trång kryppassage. Totalt har grottan en längd av 50 meter. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCT133 Källa: http://www.motalabiologiskaforening.se

Svedbergagruvan

Svedbergagruvan en gammal järngruva. Här finns en mindre stollgång som är fyra meter lång och längst in finns en ca 70 cm hög öppning som leder in i en grotta. Efter ca 2 meter kommer man in i en liten sal där smala gångar fortsätter åt två håll. Längst in sipprar det fram en källa. Svedbergagruvan

Jättabergsporten

Jättabergsporten är en grotta som ligger söder om Hallsberg. Grottan är ungefär 2 meter hög och 3 meter djup. Det sägs att detta är porten in till fängelsehålan där en jätte hålls fången inne i berget.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.