Björnöhus

Björnöhus började byggas av ägaren till Kråkerum, Svante Bielke. Han ville ha ett nytt imponerande slott med utsikt över Kalmarsund. När Svante Bielke avled 1609 fortsatte hans änka Elisabet Leijonhufvud bygget. I samband med Kalmarkriget raserades dock slottet och efter fredsslutet återupptogs inte bygget. Efter hennes död 1612 lämnades det att förfalla. Slottet uppfördes möjligen på platsen för ett äldre, medeltida stenhus.

Ruinen omtalas redan i antikvitetsrannsakningarna på 1600-talet. Kyrkoherden i Högsby Nils Löfgren beskrev 1820 ruinen och en 90-årig öbo berättade då att det i hans ungdom ännu funnits kvar fönsterbågar och dörrar i byggnadens nedre våningar. Vid mitten av 1800-talet uppfördes ett utkikstorn för kustbevakningen i borgens sydvästra del, men det revs 1914.

Borgruinen har restaurerats på 1930-talet. 1955 började man med att rensa murarna som täckts av rassten. Året därpå rensades fyra av rummen och 1958 frilades resten av ruinen.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rn%C3%B6hus

Karta till Björnöhus

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Skräddarkammaren

Skräddarkammaren ligger väster om Blomstermåla. Grottan är 5 meter gånger 1,5-2 meter och 1,5-2 meter hög. Grottan har skapats mellan klippblock och med ett klippblock till tak över den mellersta delen. Ingången är belägen i grottans norra del.

Föralinjen

Föralinjen var ett försök att skapa en försvarlinje, bestående av en kombination av kanal och krondike tvärsöver hela Öland. Planen var att den skulle gå mellan Djupavik på västsidan till Vässby på västsidan och i praktiken dela Öland.

Borgholms slottsruin

I slutet av 1100-talet byggdes ett mäktigt torn, en kastal, som snart omgärdades av en ringmur. Borgen byggdes under 1200-talets senare del och torde ha stått klar 1281. Under krigen mellan Sverige och Danmark förstördes slottet i början av 1500-talet och upprustades inte förrän under Johan III:s regeringstid. Från 1572 var först Johan Baptista Pahr och sedan dennes bror Dominicus byggmästare på slottet, som då blev en av Sveriges första b

Grävlingsstenarna

Grävlingsstenarna är en grotta som ligger mellan flera stora block. Det finns en gång som är nästan 10 meter lång med ståhöjd. Det finns flera lägre krypgångar. I blocket runt omkring finns flera mindre grottor.

Hjert och Tektors grotta

Hjert och Tektors grotta ligger i Oskarshamn. Här sägs Hjert och Tektors, som var skyldiga till både rån och mord ha gömt sig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *