Björnstugugrottan

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Björnstugugrottan är ca sju m lång, fyra m hög och fyra m bred. Grottan bildas av stora flyttblock som är staplade på varandra.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC19KCC

Källa: http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/fmi/10050900300001

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/210b9cb9-bc91-4dfa-970d-679579f4a767

Karta till Björnstugugrottan

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Torekulla kyrka

Torekulla kyrka är en grotta som ligger väster om Finspång. Grottan är 209 meter lång. Huvudingången leder in i en 10 meter gånger 15 meter stor sal. Från salen finns en utgång åt norr som leder till en sprickgång, via en stor sten som kallas Predikstolen når man en övre våning som kallas Läktaren. Bakom […]

Bjärs grottor

Jättarna Bjär och Skir bodde i forna tider norr om Roxen. Dessa två jättar har sedan länge varit spårlöst försvunna. Ingen kan idag med säkerhet peka ut deras boställen. Men efter djupa och noggranna efterforskningar har vi hittat två grottor nära sjön Bjärn som kan ha varit jätten Bjärs boning. Om dessa grottor varit boningar […]

Rösjögrottan

Grottan, som ligger i kanten av en rundhäll, är av den ovanliga typen horisontell jättegryta. En isälv anses ha bildat en kraftig virvel på platsen, som fått stenar och grus att röra sig mot bergväggen på ett sådant sätt att en grotta med släta, rundade väggar bildades. Grottan är cirka 4 meter lång. Rösjögrottan ska ha använts […]

Svedbergagrottan

Grottan som även är känd som Gruvgrottan ligger längst in i en gammal gruvstoll. Via en 0.7 meter hög krökt gång kommer man efter ca 2 meter in i en liten sal där smala gångar fortsätter åt två håll. Längst in sipprar det fram en källa. Troligtvis är gruvan en gammal järngruva. Källa: Svenska Grottor […]

Rödingstorps grotta

En bäck rinner under fast kalkberg och man går in i grottan genom bäckens utlopp. Från en yttre kammare kan man krypa drygt 20 meter till två inre kammare. Den inre av kammarna nås bara vid lågvatten och genom en trång kryppassage. Totalt har grottan en längd av 50 meter. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCT133 Källa: http://www.motalabiologiskaforening.se/Utflyktsrapporter/ Källa: […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *