Blocksberget

Blocksberget ligger öster om Skärplinge i norra Uppland. Grotta har skapats av stora stenblock och är sju meter lång och fyra meter bred. Sägnen berättar ett en piga gick och räfsade utanför grottan en söndag. Hon bergtogs då av Blocksgubben för det var ett sabbatsbrott.

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/71706b6d-ccb7-46b6-b27a-b556cb4cdcab

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Blocksberget

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Sälstugan

Sälstugan är en övernattningsstuga som ligger i Hållnäskustens naturreservat i Norduppland. Hållnäskustens naturreservat är känt för sin vackra kustlinje och sin rika flora och fauna. Reservatet består av både skogar och havsområden och är hem till flera sällsynta arter som är kopplade till både ädellövskogen och till ett gammalt jordbrukslandskap. I reservatet finns det flera vandringsleder där man kan uppleva den vackra naturen och se olika fågelarter, såsom havsörn, fiskgjuse och kustlabb. Sälstugan är en av Länsstyrelsens öppna stugor där man kan övernatta eller bara värma sig en stund.

Risön

Risön är en gård som ligger i Florarnas naturreservat, där det finns en öppen raststuga. Från 1600-talet och framåt bedrevs det under århundraden lantbruk, skogsbruk och djurhållning här. Idag ägs gården av staten och förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Florarna naturreservat är en vildmark med vidsträckta myrar, gammelskog och små sjöar. Du kan vandra länge genom skog och över myrar på stigar och spänger.

Brändöns kolarkoja

Brändöns kolarkoja är en kolarkoja där det går att övernatta. Kolarkojan ligger i Florarna naturreservat. Florarna är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Det är ömsom trädlösa mossar och kärrmarker, ömsom öppna vattenytor och gamla skogar.

Norrbergskojan

Norrbergskojan är en stuga där det går att övernatta. Stugan ligger i Florarna naturreservat. Florarna är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Det är ömsom trädlösa mossar och kärrmarker, ömsom öppna vattenytor och gamla skogar. Här är det bara naturens egna ljud som hörs och civilisationen känns långt borta.

Mixanstugan

Mixanstugan är en öppen raststuga som ligger i Florarna naturreservat. Florarna naturreservat är Upplands största myrområde med omgivande skogar. I reservatet finns det många olika naturtyper. Här finns också många olika djur- och växtarter. Mixanstugan har en kamin, ett bord, två britsar (som går att dra ut när man ska sova) och en våningssäng. Utanför finns torrtoalett, eldstad och vedförråd².

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.