Blomtäkts fäbod

Blomtäkts fäbod är en övernattningsstuga som ligger vid Koppångens naturreservat. Koppångens naturreservat är Dalarnas största myrkomplex och är främst känt för sin vackra storslagna natur och stora värdefulla myrområden¹². Det går att övernatta på Blomtäkts fäbod och det är ett utmärkt ställe för den som vill uppleva friluftsliv.

Koppångens naturreservat har skyddats för att bevara det unika, storslagna och opåverkade myr- och skogslandskapet. Marken ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen Dalarna.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal/naturreservat/koppangen.html

Källa: https://orsa.se/uppleva-och-gora/natur-och-friluftsliv/naturomraden-naturreservat/koppangen.html

Denna plats beskriver en vildmarksstuga. Den gyllene regeln när det kommer till vildmarksstugor är att när du lämnar stugan så lämna den i bättre skick än du fann den.

Karta till Blomtäkts fäbod

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Flickeråsen

Flickeråsen är en övernattningsstuga som ligger vid Koppångens naturreservat. Här kan du övernatta i den rymliga storstugan och elda i den öppna spisen med veden som finns att tillgå. En av Koppångens markerade vinterleder passerar här så hit tar du dig under vintertid på skidor lättast via Koppångens stora parkering intill.

Bössfallen

Bössfallen ligger i Ämån i Dalarna norr om Orsa.

Helvetesfallet

Helvetesfallet är ett vattenfall i Ämån som ligger norr om Orsa i Dalarna. Vattenfallet ligger i en djup ravin med 30 meter höga och branta klippväggar. Rakt över fallet finns en utmanande hängbro som leder ut till en hög klippa som ligger mitt i forsen. Tidigare har det även funnits en andra bro som leder från klippan vidare till andra sidan av Ämån.

Höghed

Höghed är en stuga där det går att övernatta. Stugan ligger vid Siljansleden som är en vandringsled i skogarna runt hela Siljan och Orsasjön. Leden följer främst gamla fäbodstigar, längs sjöar, över myrar och upp på berg och många av fäbodarna är högt och vackert belägna.

Storstupet

Storstupet är en kanjon norr om Orsa där Ämån rinner i botten. 1902 byggdes en järnvägsbro över kanjonen som är en del av Inlandsbanan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.