Bockahål

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Bockahål är en sprickgrotta med underjordiska gångar. Man kommer in i grottan uppifrån via ett triangelformat hål. I gångarna som är katakombliknande är ca 2 meter högt i tak och sträcker sig ca 42 meter i underjorden.

Det sägs att gångarna är förbundna med Grytsjön ca 300 meter bort. Det berättas också att en gång föll en get mer i grottan och kom upp ur en annan grotta 5 kilometer bort, men strax efter denna händelse ska ett ras ha inträffat så numera går det inte att ta sig den vägen.

Grottan ska finnas omnämnd i skrifter redan från 1600-talet.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC4B37G

Källa: http://nashult.se/se-och-gora-sevart-bockahalet

Källa: http://www.speleo.se/archive/Grottor_i_Sverige.pdf

Karta till Bockahål

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Tönshults Brandtorn

Tönshults Brandtorn ska enligt uppgift fortfarande finnas kvar. Tronet byggdes under 1942 och är konstruerat i järn.

Klintamartas kammare

Klintamartas kammare är en grotta som ligger öster om Vetlanda. Grottan är en sprickgrotta och det sägs att på 1500- eller 1600-talet ska grottan varit bebodd av en kvinna som hetta Klinta-Marta.

Dackegrottan

Här i Dackegrottan gömdes, enligt legenden, Nils Dacke undan Gustav Vasas trupper efter att ha blivit sårad under slaget vid Hjortesjön. Grottan består av ett 4x2 m stort rum, plus 2 m lång krypgång. 

Helvetets håla

Strax sydost om Lemnhult ligger Trollebo portar med Helvetets håla. Trollebo portar är en skura, en tvärbrant ravin, som kan följas drygt 4 kilometer. Den är en av de största och mest dramatiska skurorna på Småländska höglandet. Från skurans kant har man en hisnande utsikt över Helvetets håla: en rund och ofta vattenfylld håla i mitten av ravinen. Källa: https://www.lansstyrel

Uhrs vagnbod

Uhrs vagnbod är en grotta som ligger mellan Vetlanda och Målilla. Grottan ligger under ett klippblock.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *