Bockahål

Bockahål är en sprickgrotta med underjordiska gångar. Man kommer in i grottan uppifrån via ett triangelformat hål. I gångarna som är katakombliknande är ca 2 meter högt i tak och sträcker sig ca 42 meter i underjorden.

Det sägs att gångarna är förbundna med Grytsjön ca 300 meter bort. Det berättas också att en gång föll en get mer i grottan och kom upp ur en annan grotta 5 kilometer bort, men strax efter denna händelse ska ett ras ha inträffat så numera går det inte att ta sig den vägen.

Grottan ska finnas omnämnd i skrifter redan från 1600-talet.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC4B37G

Källa: http://nashult.se/se-och-gora-sevart-bockahalet

Källa: http://www.speleo.se/archive/Grottor_i_Sverige.pdf

Det finns risker med att besöka en grotta, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Bockahål

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Tönshults Brandtorn

Tönshults Brandtorn ska enligt uppgift fortfarande finnas kvar. Tronet byggdes under 1942 och är konstruerat i järn.

Klintamartas kammare

Klintamartas kammare är en grotta som ligger öster om Vetlanda. Grottan är en sprickgrotta och det sägs att på 1500- eller 1600-talet ska grottan varit bebodd av en kvinna som hetta Klinta-Marta.

Dackegrottan

Här i Dackegrottan gömdes, enligt legenden, Nils Dacke undan Gustav Vasas trupper efter att ha blivit sårad under slaget vid Hjortesjön. Grottan består av ett 4x2 m stort rum, plus 2 m lång krypgång. 

Helvetets håla

Strax sydost om Lemnhult ligger Trollebo portar med Helvetets håla. Trollebo portar är en skura, en tvärbrant ravin, som kan följas drygt 4 kilometer. Den är en av de största och mest dramatiska skurorna på Småländska höglandet. Från skurans kant har man en hisnande utsikt över Helvetets håla: en rund och ofta vattenfylld håla i mitten av ravinen. Källa: https://www.lansstyrel

Uhrs vagnbod

Uhrs vagnbod är en grotta som ligger mellan Vetlanda och Målilla. Grottan ligger under ett klippblock.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.