Bökabergsgrottan

Svenska grottor

Grottan lär ligga vid Grettaån, 1.2 km S om sjön Dammaren, Virestad. Trots kontakt med ortsbefolkningen och hembygdsföreningen har grottan inte återfunnits. På Gula kartan finns ”Predikstolen” utsatt vid 626815/140972. Möjligen har denna något med grottan att göra.

Karta till Bökabergsgrottan

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Gastafastan

Gastafastan är en grotta som ligger norr om Olofström. Grottan säg har varit ett tillhåll för snapphanar en gång i tiden.

Jössehall

Jössehall ligger öster om Osby. Ett flyttblock vilar på ett annat block och under har det skapats ett utrymme som är 3 gånger 3 meter och en meter högt. Enligt sägnen så gömde sig en bonddräng vid namn Jösse under block för att undvika inskrivning till armén.

Smörhålan

Smörhålan är en mindre grotta öster om Osby. Enligt sägnen ska grottan använts av Snapphanar för att förvara mat och proviant.

Kvarnbackagrottan

Kvarnbackagrottan är en mindre grotta öster om Osby. Grottan är en blockgrotta som sägs ha varit ett gömställe för snapphanar.

Dolda fallet

Dolda fallet, eller Åaskärvet, ligger i södra Småland och är ett vattenfall som är dolt under en stenmoras. Man ser inte fallet men kan hör det.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.