Bölets gruva

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Bölets gruva är den mest kända manganförekomsten i Sverige. Gruvfältet är ungefär en kilometer långt och 300 meter brett. Totalt finns 49 gruvor och 76 större gruvhål i området. Det finns en gruvstig att följa och i den södra delen av gruvområdet så finns en påbörjad men inte avslutad stollgång.

Bölets gruva

Den första gången manganförekomsterna i Bölet nämns är av Urban Hjärne år 1694. Antoni von Boij startade brytning i Bölet med syfte att finna järnmalm till sin masugn i Granvik. Men den brutna malmen visade sig endast innehåll mangan och inget järn.

Bölets gruva

Mangan har i olika tider används till olika ändamål. Från början användes det till framställning av brunt glas och av krukmakare till glasyr. Vid byggandet av Göta Kanal användes den för att göra hydrauliskt bruk, det vill säga bruk som hårdnar under vattnet. Men sin största användning har mangan fått i senare tid vid stålframställning.

Bölets gruva

Vid Bölets gruvor pågick brytning från 1600-talet fram till 1857 då man lade ner driften. Men redan 1869 upptogs driften igen, därefter har det gruvorna bearbetats i perioder fram till andra världskriget och år 1946 då den sista brytningen skedde.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1F2GD_gruvligt-vat-om-fotterna?guid=bed11f7b-26c2-43c1-ae08-275ddd0726d2

Källa: http://www.undenas-hf.se/torpinvent/Underlag/Bolet%20gruvor.pdf

Källa: Eget besök på platsen

Karta till Bölets gruva

Visa positionen i Google Maps

Denna platsen behöver mer information. Känner du till platsen lämna gärna en kommentar och hjälp till med det som saknas.

Äventyr i närheten

Lilla Vargaklämman

Ingången till grottan är triangulär och sträcker sig längs en klyfta rakt in i berget. Enligt sägnen har drivits in i grottan för att sedan dödas. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3J57Y Källa: Svenska Grottor

Vargaklämman

Vargaklämman är Tivedens största grotta. Här finns ett system av grottor som bildats av flyttblock och sprickor i berget. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC188NT Källa: https://www.bergslagsleden.se/etapper/rundslingor/rundslinga-tiveden/

Grottorna vid Läppapuss

Vid den lilla tjärnen Läppapuss i ett parti klippblock finns två grottor. De är 16 meter och 11 meter långa. Källa: Svenska Grottor

Karstorpsgrottan

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCRTQE

Fläskkyrkan

Fläskkyrkan är en grotta som ligger längs stranden vid norra delen av Vättern. Grottan är bildad i berget som spruckit. Öppningen är 3 x 4 meter, innanför finns en gång som efter ca 5 meter smalnar av till en låg gång som fortsätter snett uppåt. Det finns också några mindre sidogångar. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3EP2R Källa: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat/hargemarken.html […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *