Bölets gruva

Bölets gruva är den mest kända manganförekomsten i Sverige. Gruvfältet är ungefär en kilometer långt och 300 meter brett. Totalt finns 49 gruvor och 76 större gruvhål i området. Det finns en gruvstig att följa och i den södra delen av gruvområdet så finns en påbörjad men inte avslutad stollgång.

Bölets gruva

Den första gången manganförekomsterna i Bölet nämns är av Urban Hjärne år 1694. Antoni von Boij startade brytning i Bölet med syfte att finna järnmalm till sin masugn i Granvik. Men den brutna malmen visade sig endast innehåll mangan och inget järn.

Bölets gruva

Mangan har i olika tider används till olika ändamål. Från början användes det till framställning av brunt glas och av krukmakare till glasyr. Vid byggandet av Göta Kanal användes den för att göra hydrauliskt bruk, det vill säga bruk som hårdnar under vattnet. Men sin största användning har mangan fått i senare tid vid stålframställning.

Bölets gruva

Vid Bölets gruvor pågick brytning från 1600-talet fram till 1857 då man lade ner driften. Men redan 1869 upptogs driften igen, därefter har det gruvorna bearbetats i perioder fram till andra världskriget och år 1946 då den sista brytningen skedde.

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1F2GD_gruvligt-vat-om-fotterna?guid=bed11f7b-26c2-43c1-ae08-275ddd0726d2

Källa: Eget besök på platsen

Det finns risker med att besöka en gammal gruva, du gör besöket på egen risk. Om du är osäker på säkerheten avstå!

Karta till Bölets gruva

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Stenkälla

Stenkälla är grotta i Tivedens nationalpark. Grotta är en blockgrotta, skapad av över 10 meter höga klippblock.

Vitsandsgrottorna

Vitsandsgrottorna ligger i Tivedens nationalpark. Grottorna är blockgrottor under ett antal stora block. Det går en vandringsled rakt igenom grottorna. Källa: Eget besök på platsen

Junker Jägares sten

Junker Jägares sten ligger i Tivedens nationalpark. Stenen är Tivedens största flyttblock och är 15 meter högt. Vid sidan av det stora blocket finns en mindre block grotta. Det berättas att sten fått sitt namn från en ung man, Junker Jägare, som förlorat sin älskade och det sägs att man kan skymta en huvudlös jungfru ibland. Grottan vid Junker Jägares sten

Lilla Vargaklämman

Lilla Vargaklämman är en grotta i Tiveden. Ingången till grottan är triangulär och sträcker sig längs en klyfta rakt in i berget. Enligt sägnen har vargar drivits in i grottan för att sedan dödas. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC3J57Y Källa: Svenska Grottor Källa: Eget bes

Johannes Kammare

Johannes Kammare ligger i Tiveden. Grottan är en blockgrotta som är 7 meter djup och 3 meter bred. Grottan ligger precis vid vägen och är därför lätta att hitta. Det sägs att grottan fått sitt namn efter en man som gömde sig i grottan på 1830-talet för att undkomma kolera, men enligt sägnen var han den ende som drabbades och dog. Källa: Eget besök på platsen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.