Borrås skåra

Borrås skåra

Borrås skåra är bergsskåra som är 10 meter djup, mellan 0.5 och 2 meter och 100 meter lång. Den är troligen bildad av strömmande vatten från inlandsisen alternativt en sprickbildning med förskjutning.

Borrås skåra

Nära skårans ena ände finns en stor sten fastkilad ungefär en och en halv meter över marken. Det sägs att stenen ramlar ner på den som sist passerar under den.

Om man letar lite i området så finns flera skåror i närheten bland annat en mindre där det bildats en grotta.

Borrås skåra

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Borr%C3%A5s_sk%C3%A5ra

Källa: Eget besök på platsen

Karta till Borrås skåra

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Havsgrottan

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC36TDY

Jyta Sköra

Jyta sköra är en stor sprickgrotta belägen i en bergknalle. Grottan har en längd av 14 meter, höjden varierar mellan 1,5 och 4 meter. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC1DNQH Källa: https://www.kungsbacka.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/dokument/djur-och-natur/naturvardsplanen/naturvardsplan-omrade-74-jyta-skora.pdf

Björngrottan

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC31CDZ

Sjösalen

Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC24VE7

Drakhålan

Drakhålan är en vertikal grotta i Halland. Ska du besöka grottan behöver du förutom lampa och hjälm ett rep. Grottan är den nästa grottan största i Halland efter Trollgrottan. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GCMJMZ

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *